2023 YKS puanı nasıl hesaplanır? 2023 TYT – AYT ders katsayıları kaç, dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

- Güncelleme Tarihi:
Editör: Berfin Bitirim
2023 YKS puanı nasıl hesaplanır? 2023 TYT – AYT ders katsayıları kaç, dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?
2023 Yks Puan Hesaplama, 2023 Yks Puanı

Milyonlarca öğrenci 17-18 Haziran’da YKS sınavına girecek. Sınavdan günler önce YKS puanının nasıl hesaplanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, TYT ve AYT puan türlerinin nasıl hesaplanacağını 2023 YKS kılavuzunda açıkladı. Peki 2023 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? 2023 TYT – AYT ders katsayıları kaç, dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu? İşte konuya ilişkin bilinen her şey ve 2023 YKS kılavuzu…

2023 YKS sınavına günler kala iyi üniversitelere girmek için ter dökecek milyonlarca öğrenci puanların nasıl hesaplanacağına dair araştırma yapmaya başladı. YKS 2023 yılında 17 – 18 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınava gireceği için gerilen adaylar, testlerin sonucunun nasıl belirleneceğini merak ediyor. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı öncelikli olarak tespit edilecek ve akabinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak öğrencinin ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

2023 YKS puanı nasıl hesaplanır? 2023 TYT – AYT ders katsayıları kaç, dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

ÖSYM, öğrenci ve velilerin kafasında oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla 2023 YKS kılavuzunu yayımladı. Peki 2023 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? 2023 TYT – AYT ders katsayıları kaç, dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu? İşte konuya ilişkin bilinen her şey ve 2023 YKS kılavuzu…

2023 YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM, yayımladığı kılavuzda sınav puanlarının nasıl hesaplanacağına dair ayrıntılı bilgi verdi.

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

2023 YKS puanı nasıl hesaplanır? 2023 TYT – AYT ders katsayıları kaç, dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

 A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. Aday Başvuru Formunun “25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında; “1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar; TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür.

Bu durumdaki adaylar 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

“2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise; TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 21., 22., 23., 24. ve 25. felsefe sorularını cevaplandıracaklardır.

Bu adaylar, soru kitapçığındaki 16., 17., 18., 19. ve 20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2023 YKS puanı nasıl hesaplanır? 2023 TYT – AYT ders katsayıları kaç, dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine ilave Felsefe Grubu altındaki (Felsefe (2), Psikoloji (1), Sosyoloji (2), Mantık (1) sorularını cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde toplam 46 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 46 cevap alanı bulunacaktır.

Bu Testi cevaplayan tüm adaylar, ilk 34 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. Aday Başvuru Formunun “25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında; “1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar; 29 AYT’de Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 40 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. ilave felsefe grubu sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır.

Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır. “2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise; AYT’de Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 34 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. ilave felsefe grubu sorularını cevaplandıracaklardır. Bu adaylar, soru kitapçığındaki 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2023 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2023 YKS puanı nasıl hesaplanır? 2023 TYT – AYT ders katsayıları kaç, dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

2023 TYT – AYT DERSLERİNİN KATSAYILARI KAÇTIR?

TYT DERS KATSAYILARI:

 • Matematik: 3.3 Puan
 • Türkçe: 3.3 Puan
 • Fen: 3.4 Puan
 • Sosyal: 3.4 Puan

AYT DERS KATSAYILARI:

Sayısal (MF) Katsayıları hesaplanırken, TYT ve alan derslerinin katsayıları farklıdır. Derslerin katsayıları şu şekildedir:

 • TYT: Matematik: 1,32 Puan, Türkçe: 1,32 Puan, Fen: 1,36 Puan Sosyal: 1,36 Puan
 • AYT:Matematik: 3 Puan, Fizik: 2,85 Puan, Kimya: 3,07 Puan, Biyoloji: 3,07 Puan

Eşit Ağırlık (TM) Katsayıları hesaplanırken aynı şekilde TYT ve AYT alan derslerinin katsayıları farklı olarak hesaplanmaktadır.

 • TYT: Matematik: 1,32 Puan, Türkçe: 1,32 Puan, Fen: 1,36 Puan, Sosyal: 1,36 Puan
 • AYT:Matematik: 3 Puan, Edebiyat: 3 Puan, Tarih-1: 2,8 Puan, Coğrafya-1: 3,3 Puan

Sözel (TS) Katsayılarının hesabı yapılırken TYT ve AYT alan dersleri farklı şekilde hesaplanır.

 • TYT: Matematik: 1,32 Puan, Türkçe: 1,32 Puan, Fen: 1,36 Puan, Sosyal: 1,36 Puan
 • AYT:Edebiyat: 3 Puan, Tarih-1: 2,8 Puan, Coğrafya-1: 3,3 Puan, Tarih-2: 2,9 Puan, Coğrafya-2: 2,9 Puan, Felsefe: 3 Puan, Din Kültürü: 3,3 Puan

Yabancı Dil Katsayısı da kendi içinde hesaplanarak puan belirlenir.

 • TYT:Matematik: 1,32 Puan, Türkçe: 1,32 Puan, Fen: 1,36 Puan, Sosyal: 1,36 Puan
 • AYT:Yabancı Dil: 3 Puan

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...