BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Eğitimli insanlara “işçisin sen işçi kal” denilmesin!

Anlat Derdini Feridun Ağabeye
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
Facebook

Feridun Ağabey, bizim derdimizi de yetkililere ulaştırmanızı ümit ediyoruz.

Ağabey, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 Sayılı KHK var. Bu kararnameye göre taşeron şirketlerde çalışan personelin önemli kısmı daimî işçi statüsünde kadroya geçirilmişti.

Gerekli işlemlerin ardından, 2 Nisan 2018 tarihinde resmî olarak kamu işçisi/personeli olarak çalışmaya başladık. Ama yaptığımız iş, becerimiz, eğitim durumumuz, hizmet yıllarımız hiçbiri dikkate alınmadı.

Okuma yazması olmayan da üniversite mezunu olan da tecrübeli de tecrübesiz de hepsi tek kalem “daimî işçi” kadrosuna kaydedildi.

Bundan sonra sıkıntılar da başladı.

Bakın KHK’da yazılı olan bir madde var. Diyor ki:

"İşçiler mevcut çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecekler. Dolayısıyla işçilerin iş yerleri ve birimleri aynı kalacak ancak işçiler son taşeron sözleşmesindeki hizmetlerde çalıştırılabilecek.’’

Ağabey işte bu madde yüzünden hiçbir personelin potansiyelini değerlendirme imkânı olmuyor.

Düşünün, içimizde fakülte mezunu, yüksek lisans mezunu hatta doktora yapan insanlar var. İçimizde kadroya geçtikten sonra kendini geliştiren, bir diploma sahibi olan, mesleki kurslara katılan insanlar var. Ama bu maddeye göre ne olursan ol “daimî işçi” statüsünden başka bir imkâna kavuşamıyorsun. Sanki “kendini geliştirme emekli olana kadar böyle kal” denilmektedir.

 

VERİLEN EMEĞE YAZIK!

 

Dahası var Abiciğim… Bu kişiler SGK’ya bildirim yapılırken de sadece vasıfsız işçi olarak bildirilmektedir. Buna göre özlük ve mali hakları da sınırlanmıştır.

Bir başka vahim durum daha var. Bu kişilerin meslek kodu SGK’ya bu şekilde bildirilince statüleri hukuki olarak güvence altına alınamamaktadır.

Çalıştığı kurumda bir idareci değiştiğinde yeni gelen idareci onu bildirime göre değerlendirmektedir. Hatta kimi idarecilerin insafına göre bu durum baskı aracı olarak kullanılabilmektedir.

Bu durum, eğitime verilen emeğe yazık değil mi ağabey? Eğitimli olan insana bu reva mıdır?

Şimdiye kadar bu müthiş engelin farkına kimse varmadı mı bilemiyorum? Bu engelin kalkması için de hiçbir adım atılmamış… Aşağıda ek olarak ilettiğim linklere bakılırsa durum ortadadır.

Bu kanun sebebiyle bu durumdaki çalışanlar idarecilerin iki dudağı arasındadır. Devletimizin ve ilgili bakanlığımızın siz bunu yayınladıktan sonra bu konuda acil çalışma yaparak bu durumda olan çalışanların durumunu hukuki güvenceye kavuşturarak daha verimli çalışmalarının yolunu açacaklarına inanıyorum. Devletimizin yetenekli eğitimli insanlara, devletine daha faydalı olabilme imkânı sağlayacak düzenlemeyi yapacağına inanıyorum. Ne olur bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza iletin. Onlar bizim derdimize bir çözüm bulacaktır. Buna inanıyorum. Saygılarımla.

EKLER: resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-22.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180101-5.htm

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-22.htm. MADDE 127-GEÇİCİ MADDE 23)  

           Rumuz: “Ş. K.”-Tekirdağ

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/anlat-derdini-feridun-agabey-e/620922.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT