BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Emekli maaşlarını artıracak kanun teklifi TBMM Komisyonunda

Emeklilerin sayısı 12 milyon 500 bin kişiye yaklaştı. Sadece emeklilerimizin sayısı 100’den fazla ülkenin nüfusunu geçmektedir.
Yunanistan, Belçika, Azerbaycan, Portekiz, İsveç, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerin nüfusları emeklilerimizin sayısının çok altında bulunmaktadır.
Emeklilerin en önemli problemlerinin başında maaşlarının geçimlerini sağlamasında yetersiz kalmasıdır. Çok sayıda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin maaşı asgari ücretin bile altında bulunmaktadır.
En düşük emekli maaşının cari asgari ücrete endekslenmesini öngören kanun teklifi TBMM Komisyonuna kadar intikal ettirildi.
 
Maaşların iyileştirilmesi öngörülüyor
 
Kanun teklifinde TÜİK tarafından 18 Eylül 2018 tarihinde Gelir ve Yaşam Şartları Raporunda 2017 yılı sonuçlarına göre gelir dağılımında bozulmanın olduğu tespitine yer verilmiştir. Ülkemizdeki gelir eşitsizliğinden en fazla etkilenen kesimin emekliler olduğu bu nedenle emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Söz konusu kanun teklifi ile oldukça düşük maaşlar alarak hayatlarını idame ettiremeyen emeklilerin sorunları bir nebze olsun çözülerek, mali bir iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır.    
 
En düşük aylık 1603 TL
 
Muhalefet partisi milletvekili tarafından verilen ve TBMM komisyonuna kadar gelen kanun teklifinde ülkemiz için uzun yıllar hizmet eden, kaynak ve gelir üreten emeklilerimizin, emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri için 01.01.2000 tarihi ve bu tarihten itibaren SSK kapsamında emekli aylığı bağlananların aylıkları, 2000 yılından itibaren 2008 yılı Ocak ayına kadar geçen takvim yılları için, her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yılı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılarak taşınması öngörülmektedir.
Bu şekilde hesaplanan aylık tutarı da, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden başlayarak 2018 Ocak ayı ödeme dönemine kadar (bu dönem dâhil) SSK kapsamındaki sigortalılara ödenmekte olan aylıklarla karşılaştıracak. Bu şekilde hesaplanan aylık ile sigortalının almakta olduğu aylık arasında fark bulunması hâlinde sigortalıya yüksek olan aylık ödenmesi ve her hâlükârda bu aylığın miktarının asgari ücretten düşük olmaması öngörülmektedir.
Eğer bu kanun teklifi yasalaşırsa 2018 yılı için en düşük emekli aylığı 1603 TL olacaktır. Ocak ayında asgari ücret 2000 TL’ye çıkarsa bu durumda en düşük emekli aylığı da asgari ücret oranında artacağından 2000 TL’ye çıkabilecektir.
             ***
“Bana iyi davranan ama garsona kaba olan birine güvenmiyorum. Çünkü o pozisyonda olsaydım aynı şekilde bana da aynı şekilde davranırdı.” Muhammed Ali
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Hizmetçi için ne kadar prim ödeyeceğim?
 
"İsa Bey, evimizin temizliği için her hafta 2 günlüğüne bir hizmetçi ile anlaşacağız. Bunun sigorta primi toplamı ne kadar tutar?" Dilşat Arık
Dilşat Hanım, evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.
Buna göre her işe alacağın hizmetçiyi haftada 2 gün çalıştırırsanız ayda 8 günlük prim ödersiniz. Şu andaki prim tutarı günlük 1.35 kuruştur. Buna göre 8X1.35=10 TL, 80 kuruş ödemeniz gerekecektir.
 
Sendikalı işçinin tazminat hakkı
 
"İsa Bey, iş yerimizde sendikal örgütlenme içinde olduğumuzdan şirket sahibi bizi sürekli tehdit ediyor. Tazminatınızı yakarım diyor. İşe iade dışında haklarımız neler?" Selim Gümüşoğlu
Selim Bey, işveren, sendika üyesi olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacağı hususunda yasal kural bulunmaktadır.
Bu bağlamda iş sözleşmesi sendikal nedenlerle sona erdirilen işçi, işe iade davası açma hakkına sahip olduğu gibi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince sendikal nedenle yapılan fesihlerde işçinin başvurusu, işe başlatma ve başlatılmama şartına bağlı olmaksızın işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında tazminat hakkı bulunmaktadır. 
             ***
Tamer ŞİRİN Bey, sizin de belirttiğiniz gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır.
            ***
“İyi, doğru ve dürüst olanlar kaybetmez. Kaybedilir.”  Peyami Safa                                                                                      
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605061.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT