BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dul, yetim ile anne ve babalar da toptan emeklilik parası alabilecek

SGK, her ay emeklilik maaşı ödemesinde bulunduğu gibi bazı hâllerde de halk arasında "toptan emeklilik parası" olarak tabir edilen "toptan ödeme" yapmaktadır.
SGK bu ödemeyi sadece sigortalılara değil aynı zamanda ölen sigortalıların hak sahipleri olan eşi, çocukları ile anne ve babalarına da yapacaktır.
 
Ölüm toptan ödemesi
 
4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile SGK Kanununa göre ilk defa 4/1-c (memurlar) kapsamında sigortalı olanlardan, ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla hesaplanan ölüm toptan ödeme tutarı, sigortalının hak sahipliği şartlarını taşıyan eşine, çocuklarına, ana ve babasına yine kanunda belirtilen hisseler oranında verilecektir.
Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, eş, çocuk, ana ve babaya ölüm aylığı bağlanmasında aranan şartların mutlaka yerine getirilmiş olması gerekmekte olup, bu şartları taşımayan hiçbir hak sahibine toptan ödeme yapılmayacaktır.
Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemeyecek, bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılacaktır.
 
Başvuru ve gerekli belgeler
 
Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, hak sahiplerinin örneği SGK tarafından hazırlanan Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile bulunulan ildeki  SGK müdürlüğüne başvurmaları şarttır.
Anılan belgeye, malul çocuklar için sağlık kurulu raporu eklenecektir. Lise ve dengi öğrenime devam eden hak sahibi erkek çocukların Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunda kayıtlı öğrenci bilgilerine istinaden işlemleri ayrıca öğrenci belgesi istenmeksizin sonuçlandırılacaktır.
Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmeyecek, ancak sigortalının sağlığında yapmış olduğu hizmet borçlanmaları hak sahiplerine ödenecek ölüm toptan ödemesine dâhil edilecektir.
Hak sahiplerine toptan ödeme yapıldıktan sonra ölen sigortalının sonradan tespit edilen hizmetlerle birlikte ölüm aylığı bağlanması için aranan gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartının yerine getirildiğinin tespit edilmesi durumunda, hak sahiplerine yapılan toptan ödeme tutarı ihya edilecek, bağlanacak aylığın başlangıcında, ölüm tarihi/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarih esas alınacaktır.
              ***
"Depresif hisediyorsan GEÇMİŞİ,
Kaygılıysan GELECEĞİ,
Mutluysan BUGÜNÜ
Yaşıyorsun demektir.” Lao Tzu
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Değerli astsubay okurlarımızın 18 yaş altında geçen askerî okuldaki sürenin fiilî hizmetten sayılmasına ilişkin taleplerini ileriki yazılarımızda ele alacağız.
 
Emeklilik hesabında hangisi esas alınır?
 
"İsa Bey, 13.08.1992 tarihinde sigorta girişim var ama bunun primi yok. İkinci primli sigorta girişim 29.03.1995’tir bunlarda hangi emeklilik yaş hesabında dikkate alınır?" Fatih Kurt
Fatih Bey, SSK (4/1-a) sigortalıları için söz konusu olup, işe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarih farklı ise, ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alınacaktır.
 
Güvenliksiz tehlikeli ortamda çalışanın tazminat hakkı
 
"İsa Bey, seramik ile ilgili bir iş yerinde çalışıyorum. Sürekli toz yutuyoruz. Hiçbir güvenlik tedbiri yok. Hastalanan arkadaşlarım var.  Buna rağmen tehlikeli ortamda çalışıyoruz. İstifa edersem tazminat hakkım var mı?" Abdülkadir G.
Abdülkadir Bey, işçinin kendi isteği ile keyfî olarak istifa etmesi hâlinde kıdem tazminatı ödenmemektedir. Ancak istifanın kural olarak, işverenin davranışı ile iş sözleşmesinin devamını imkânsız hâle getirmesi ve işçiyi istifa etmek zorunda bırakması durumunda sözleşmenin işçi tarafından değil işveren tarafından sona erdirildiği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu bağlamda tehlikeli-iş güvenliğine aykırı şartlarda çalıştırılmanız nedeniyle sözleşmenizin feshi hâlinde kıdem tazminatı alma hakkınızın bulunduğunu söyleyebilirim.
             ***
"Bir gün kalkacaksınız ve hep hayal ettiğiniz şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak. Şimdi tam zamanı. Harekete geçin..."  Paulo Coelho
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605271.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT