BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müjde! Güvenli iş yerlerine yeni yılda yeni teşvikler geliyor

Ülkemizde 2004 yılına kadar olan dönemde üreten kesime, istihdama iş yerlerine neredeyse hiçbir SSK/SGK desteği yoktu.
Özellikle 2008 yılından itibaren tüm iş yerlerine her yıl artan oranda çok çeşitli cazip SGK teşvikleri uygulanmaya başlandı.
Sağlanan bu desteklerle bir yandan geri kalmış şehirleri, bölgeleri kalkındırmaya yönelik teşvikler, diğer yandan ilk defa çalışmaya başlayacak tecrübesiz gençlere, kadınlara, engelliler ile diğer dezavantajlı gruplar unutulmadı. Her biri için ayrı ayrı teşvikler uygulandı.
Hâlen SGK aracılığıyla 10’dan fazla istihdam teşviki/desteği uygulanmaktadır. Ancak bütün bu teşvikler arasında ülkemizin en önemli problemlerinden biri olan iş kazalarının azaltılmasına yönelik destek bulunmamaktadır.
İşte tam da bu noktada 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni teşvikler yürürlüğe girecektir.
 
İş güvenliği uygulamaları etkinleştirilecek
 
İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve iş kazalarının azaltılması için işverenlere destek sağlanması öngörülmektedir.
Bu destek belirli şartlarla mevcut uygulanmakta olan işsizlik sigortası işveren prim nispetinde yapılacak indirimlerle 2019 yılından itibaren uygulanacaktır.
 
Faydalanma şartları
 
Bu teşvikten faydalanmak için her şeyden önce İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinden olmak gerekmektedir. Ayrıca;
  • 10’dan fazla çalışanın bulunması ve
  • 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının olmaması,
Şartlarının tamamının bulunması gerekmektedir.
Bu şartları sağlayan kapsamdaki iş yerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle %1 olarak alınacaktır.
 
İş kazası olursa teşvik bitecek
 
Bu teşvikten faydalanmakta olan iş yerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecektir.
Ancak bu teşvikten mahrum kalan işverenler, öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanabilecektir.
Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri bulunan işverenin SSK kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınmaktadır.
 
İş kazasını bildirmeyenlerin primleri faiziyle geri alınacak
 
Belirtilen teşvikten yararlanan işverenlerin iş yerlerinde oluşan iş kazalarını SGK’ya 3 iş günü içinde bildirmemeleri hâlinde iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Ayrıca  bu teşvikten 5 yıl süre ile faydalanmaları yasaklanacaktır.
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecektir.
Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilecektir.
Son söz olarak iş kazaları açısından son derece vahim durumda olan ülkemizde bu desteğin sadece çok tehlikeli kapsamda olan iş yerleri ile sınırlı olması yeterli değildir.
Bu destekten tüm iş yerlerinin faydalanması iş güvenliğinin etkinliğinin artmasına ve dolayısıyla iş kazası-meslek hastalıklarının azaltılmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır.
                ***
“Çocuğuna küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük servet bırakmış olur.”  Etiene Gilson
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605607.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT