BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK emeklilik hesabında erken emelilik ve + prim avantajı sağlayan işler

SGK emeklilik hesaplamarında sigortalıların hangi işlerde ve ne kadar süre çalıştıklarına da bakılmaktadır. SGK bazı işlerde çalışanların hem primlerini artırmakta hem de emekli olmaları gereken yaşlarını düşürerek daha az primle daha erken emekli olmalarını sağlamaktadır.
 
10 yıl daha erken emeklilik
 
2008/Ekim ay başından sonra çalışmaya başlayan erkek sigortalılar normal şartlarda en erken 60 yaşında emekli olmaktadır. Hatta prim ödeme gün sayılarının dolacağı tarihe göre bu yaş 65’e kadar çıkmaktadır.
Maden iş yerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak 2008/Ekim ay başından sonra çalışmaya başlayan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmasında; 50 yaş, 20 yıllık sigortalılık süresi ve en az 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartları yeterli görülmektedir. Üstelik maden iş yerlerinin yer altı işlerinde geçen çalışmaların her 360 günü için 180 gün prim ödeme gün sayılarına ilave edilmektedir.
 
90 gün prim ilavesi yapılan avantajlı meslekler
 
 • TBMM, Cumhurbaşkanı ve Yardımcıları, Yasama Organı Üyleri ile Bakanlar,
 • TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında; Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler,
 • MİT, Emniyet ve polis mesleğinde çalışanlar,
 • Dalgıçlık işinde çalışanlar, radyoaktif işlerinde çalışanlar,
 • Basın ve gazetecilik Basın Kartı Yönetmeliğine göre mesleğinde basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar,
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda basın kartı sahibi olmak suretiyle; Türkiye Radyo-Televizyon Yönetmeliğine göre kurumu haber hizmetinde fiilen çalışanlar,
 • Asit üretimi, cıva üretimi ile demir çelik fabrika iş yerlerinde çalışanlar,
 • Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar,
 • Ceza İnfaz Kurumlarında çalışanlar…
Mevcut düzenlemede yukarıda yer verilen işler hem yaş indirimi hem de fazladan prim kazanmada yer altı ve maden işlerinden sonra en avantajlı konumdaki çalışanların bulunduğu kategoridir.
 
En son avantajlı hâle gelen meslekler
 
Erken emeklilik ve ilave prim kazanmada avantajlı olan mesleklere sonradan çıkarılan yasalarla yenileri eklenmektedir. 2017 yılında ceza ve infaz kurumlarında, 2018 yılında ise insan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlar eklenmiştir.
İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışanlar. Alüminyum, döküm, çimento ve kok fabrikaları ile kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar… ise her yıl için 60 gün ilave prim hizmeti kazanmaktadır.
SGK Kanununa göre TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında; subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler ile  MİT, Emniyet ve Polis mesleğinde çalışanlar 8 yıla kadar erken emekli olabilecektir. Diğer sayılanların ise 5 yıla kadar daha erken emekli olmaları mümkün bulunmaktadır.
            ***
“Ateş edilmesine rağmen vurulmamış olma durumundaki mutluluğa en yakın duygu, gelir vergisi iadesi yapılmasıdır.” F. J. RAYMOND
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
 
Taşeron işçilerine asgari ücret farkı yansıtılsın
 
Uzun yıllar sonra 696 Sayılı KHK ile kamudaki taşeron (alt işveren) işçileri kadroya alınmıştı. Kadroya geçen taşeron işçileri asgari ücrete yapılan %26’yı aşkın farkın kendilerine de yansıltılmasını istiyor. Gazetemize ve sosyal medya hesaplarımıza sürekli e-posta gönderen işçiler, bu konunun bir an evvel açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Kanaatimizce iş ve sosyal güvenlik hukukunun temel ilkeleri gereği cari asgari ücretin baz alınması zorunludur. Keza İş Kanununa göre her yıl asgari ücretin yeniden belirlenerek güncellenmesi zorunludur. Ayrıca SGK prim ve gelir işlemlerinde cari asgari ücret taban olarak alınmaktadır. Bu bağlamda anılan işçilere de cari asgari ücretin baz alınarak maaşlarına yansıtılması zaruridir.
            ***
"İsa Bey, bizler taşerondan kamuya geçen işçileriz. Geçen sene iki arkadaş emekli oldu ama kıdem tazminatı verilmedi. Bu yasal mı?" Ayhan Karademir
Ayhan Bey, emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçilere 1 yıldan fazla çalışmaları varsa kıdem tazminatı haklarının verilmesi zorunludur.
            ***
"İsa Bey, iyi günler, babam Halk Bankası emekli sandığı emeklisi hükûmetin dağıttığı bayram ikramiyelerini biz alamadık. Neden?" Zafer Destici
Zafer Bey, bayram ikramiyeleri ile ilgili düzenleme yapılırken banka ve TOBB sandıkları maalesef kapsam dışı bırakıldığından bu sandık mensupları bayram ikramiyesinden faydalanamamaktadır. Bu konuda yasal düzenleme yapılması gerekli.
            ***
Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini dilerim.
 • Facebook'ta paylaş
 • Twitter'da paylaş
 • Twitter'da paylaş
605885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605885.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT