BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a aynı anda tabi çalışanların durumu

Çalışanların statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik kurumları (işçilerin-SSK, memurların-Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur, banka ve meslek odaları çalışanları) “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek ortadan kaldırılmıştır. Ancak yeni kurulan SGK bünyesinde de statüye dayalı farklı hak ve yükümlülükleri olan çok sayıda sigortalılık  çeşidi bulunmaktadır. Hâl böyle iken SGK öncesinde var olan sigortalılık hâllerinin birleşmesi veya çakışması dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
 
Farklı sigortalılık hâlleri
   
Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatıda birleşmesine rağmen SGK çatısı altında tek tip sigortalılık söz konusu değildir.
SSK’lıların şimdiki adı: (4/1-a), Bağ-Kur’luların (4/1-b), Emekli Sandığı sigortalıların yeni adı ise (4/1-c) olarak devam etmektedir. Buna göre en baskın sigortalılık 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılıktır. Bu sigortalılıktan sonraki baskın sigortalılık ise 4/1-a sigortalılığıdır.
 
Esas alınacak sigortalılık hâli
 
(4/1-a), (4/1-b) ve (4/1-c) sigortalılık hâllerinden birden fazlasına aynı anda tabi olunmasını gerektirecek şekilde çalışanlar, öncelikle 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
Sigortalının (4/1-a) ve (4/1-b) kapsamında aynı anda çalışmasının bulunması hâlinde, önce başlayan sigortalılık esas alınmakta iken 11.02.2011 tarihinden itibaren bu uygulama değiştirilmiştir
(4/1-a) ve (4/1-b) kapsamlarında yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışılması hâlinde (4/1-a) kapsamındaki sigortalılık esas alınacaktır. Ancak, sigortalılık hâllerinin çakışması nedeniyle (4/1-a) kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak kaydıyla, esas alınmayan (4/1-b) sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler.
Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, (4/1-b) kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise (4/1-a) kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilecektir.
(4/1-a) ve (4/1-b) kapsamındaki sigortalılık hâllerinin aynı gün başlaması hâlinde, (4/1-a) kapsamındaki sigortalılık esas alınacak, (4/1-a) sigortalığının sona ermesi hâlinde ise (4/1-b) kapsamındaki sigortalılığa geçiş yapılmış olunacaktır.
Bu uygulamaya bağlı olarak çalışanlar tek statüde yaşlılık emekli aylığına hak kazanacaktır.
             ***
"Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder." Hazreti Mevlâna
 
 
 
"Başın düşerse dara isa Karakaş'ı ara"
 
Memur ebeveynler çözüm bekliyor
 
Bizlere ulaşan memur ebeveynler diyor ki: Daha önce siz bu konuda haber yapmıştınız. Memur anneler (ebeveynler) olarak çok sıkıntıdayız. Bizlere ümit verildi bir kanun çıkarıldı. Çocuklarımızı bizlere en ihtiyaçları olan ilkokul önceki çağlarında işimizden de atılmadan yarım gün çalışarak büyütebileceğiz diye umutlandık. Plan yaptık. Fakat 3 yıldır bekliyoruz kanunun uygulanabilmesi için beklenen yönetmelik çıkmıyor. İşçi anneler bu hakkı kullanıyor. Memur annelerin bazıları çocuklarımızı iş yerlerine taşıyoruz. Sık sık haberler çıkıyor "yönetmeliğin eli kulağında, çıktı çıkacak" diye, umutla bekliyoruz. 3 yıldır bekliyoruz. Ne olur sesimizi duyurun. Çıkan kanunun umuduyla doğan çocuklar 3 yaşına geldiler hâlâ sözü edilen hakkı kullanamadık. İşçi anneler kullanırken biz kullanamıyoruz. Annelik en kutsal meslek. Sayın Cumhurbaşkanımız çok çocuk sahibi olmayı teşvik etmesine rağmen 3 yıldır anneler umutlandırılıp umutlandırılıp umutlar boşa çıkarılıyor. Kanun çıktı. Her yerde duyurulup duruyor ama kanun uygulanamıyor çünkü ilgili yönetmelik 3 yıldır çıkmıyor. Sesimizin duyulmasını desteklerseniz anneler ve çocukları olarak size müteşekkir kalırız.
             ***
Düşük emekli maaşı almamam için en az ne kadarlık bürüt ücret üzerinden prim yatırırsam emekli maaşım düşük olmaz?" Sinan Kasımoğlu
Sinan Bey, 2008/Ekim ayından itibaren aylık bağlama oranları düşürüldüğünden yaklaşık brüt 6600 TL ve üzerinden SGK’ya kazancı bildirilenlere bağlanacak emeklilik aylığı bu rakamdan az olarak bildirilenlere göre daha yüksek bağlanacaktır.
 
TSK mensuplarının yıpranma süreleri?
 
Abdulfettah TOKSOY Bey, subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar her yıl için 90 güne kadar yıpranma kazanabilmektedir. Sizin de fiilî hizmet sürenize göre 135 güne kadar fiilî hizmet kazanma durumunuz söz konusu olabilir.
             ***
“Hayattaki en büyük zafer; hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.”  Mandela
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606771.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT