BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK, BU HÂLLERDE DUL VE YETİM AYLIKLARINI KESİYOR!

Sigortalının ölümü ile geride kalan hak sahibi durumundaki eş ve çocuklarla uğradıkları gelir kayıplarının giderilmesi için ölüm sigortasından ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu aylıktan yararlanan eş ve çocuklara bağlanan aylıklar belirli hâllerin ortaya çıkması durumunda kesilmektedir.
 
Dul eşin aylığının kesilmesi
Sigortalının dul eşi evlendiğinde, bağlanmış bulunan ölüm aylığı evlenme tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Aylığın kesilmesine neden olan evlenmenin, ölüm veya boşanma nedeniyle son bulması hâlinde, kesilmiş bulunan aylık eşin talebi üzerine yeniden bağlanacaktır.
Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanacaktır.
Ayrıca, eşinden boşandığı hâlde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eşlerin bağlanmış olan aylıkları kesilecek ve adlarına ödenmiş olan tutarlar yasal yaptırımları ile birlikte SGK tarafından geri alınacaktır.
 
Erkek çocukların aylıklarının kesilmesi
Erkek çocuklara bağlanan aylıklar belirli istisnalar hariç olmak üzere;
 • Çalışmaya başladıkları,
 • Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,
 • 18 yaşını, orta öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurdukları,
tarihi izleyen ödeme dönemi başından kesilecektir. Orta öğrenimde 20 veya yüksek öğrenimde ise 25 yaşına gelmeden önce mezun olma, kendi isteği ile ayrılma, atılma gibi nedenlerle okulla ilişiği kesilenlerin aylıkları da ilişiğin kesildiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere kesilecektir. Bu şekilde aylığı kesilenlerden yeniden öğrenime başlayanlara, yukarıda belirtilen yaş sınırları içinde kalmak ve talepte bulunmak koşuluyla yeniden aylık bağlanacaktır. Erkek çocukların evlenmeleri hâlinde yukarıda belirtilen aylık kesilme koşulları oluşmadığı takdirde aylıkları kesilmeyecektir.
 
Kız çocukların aylıklarının kesilmesi
Kız çocuklarına bağlanan aylıklar, belirli istisnalar hariç olmak üzere;
 • Çalışmaya başladıkları,
 • Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,
 • Evlendikleri,
tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Ölüm aylığının kesilmesine neden olan sebebin ortadan kalkması (işten ayrılma, evliliğin son bulması, dul kalma ve bağlanan gelirin/aylığın kesilmesi) hâlinde, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden aylık bağlanacaktır. Ancak, evlenme ödeneği aldıktan sonra, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından başlamak üzere iki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma hâlinde, bu süre içinde tekrar aylık ödenmediğinden, bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm aylıkları, iki yıllık sürenin dolduğu tarihten itibaren başlatılacaktır.
Evliliğin son bulması ile kocasından da aylık bağlanmasına hak kazanan kız çocuğuna tercih ettiği aylık bağlanacaktır. Ayrıca, eşinden boşandığı hâlde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen kız çocukların bağlanmış olan aylıkları kesilecek ve adlarına ödenmiş olan tutarlar yasal yaptırımları ile birlikte SGK tarafından geri alınacaktır.
 
Malul çocukların aylıkları
Malul çocuklara bağlanan aylıklar, belirli istisnalar hariç olmak üzere;
 • Çalışmaya başladıkları,
 • Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,
 • SGK Kanunu’na göre yapılan kontrol muayenesi sonucu kurum sağlık kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların kontrol muayene tarihini,
izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.
Kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemine kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı hâlde kontrol muayenesini yaptırmayan malul çocuğun gelir/aylığı kontrol muayene tarihini takip eden ödeme döneminden kesilecektir.
Ancak kontrol muayenesini SGK’nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;
 • 3 ay içinde yaptıran ve malullük hâlinin devam ettiği tespit edilen malul çocuğun kesilen aylık veya geliri, kesildiği tarihten,
 • 3 ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük hâlinin devam ettiği tespit edilen malul çocukların ise almakta oldukları gelir veya aylık, rapor tarihinden sonraki ay başından, başlanarak yeniden bağlanacaktır.
Sigortalının ölüm tarihinde aylık bağlanmamış ya da bağlandıktan sonra aylıkları kesilen çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, SGK Kanunu’na tabi veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamaları ve buralardan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlanmaması koşuluyla, malullük durumunun tespitine esas sağlık kurulu rapor tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacaktır. Malul çocukların evlenmeleri hâlinde aylıkları kesilmeyecektir.
“İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir.”                        KONFÜÇYÜS
 • Facebook'ta paylaş
 • Twitter'da paylaş
 • Twitter'da paylaş
608376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/608376.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT