BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni askerlik yasası ile birlikte işsizlik maaşı alınabilecek

25 Haziran 2019 tarihinde yeni askerlik kanunu Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Buna göre, her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süre askerlik çağı olarak kabul edildi. Askerlik çağı yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır.
Yeni askerlik sisteminde hizmet süresi; erbaş ve erler için altı aya düşürüldü.Talep edenlerin ise 6 ay kadar daha uzatılması mümkün hâle getirildi. Ayrıca bedelli askerlik uygulaması da devamlı hâle getirildi. Bedelli askerlik için 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silah altına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır. Yeni askerlik yasası ile birlikte çok sayıda okuyucumuz işsizlik ödeneğinden faydalanıp faydalanamayacağını sormaktadır. Okuyucularımıza cevap olmak üzere bu yazımız kaleme alınmıştır.
 
İş sözleşmesinin feshi şart
 
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılara İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği verilmektedir. Buna göre yeni askerlik sistemi ile birlikte ister 6 aylık mecburi askerlik hizmeti ister ise bedelli askerlik nedeniyle olsun iş sözleşmesi feshedilenler başka bir anlatımla askerlik nedeniyle işten çıkanlara belirli şartlarla işsizlik ödeneği verilecektir.  
Askerlik nedeni ile iş sözleşmesi feshedilmeyenler ise işsizlik ödeneği almaya hak kazanamaz.
                
Askerlik nedeniyle işten çıkış kodu gerekli
 
Çalışanların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren bitmektedir. Sigortalılığı sona erenlerin işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden 10 gün içinde SGK’ya sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile e-Sigorta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.
Askere gidenlerin bu belgede işten çıkış nedeni olarak (12) nolu askerlik kodunun işaretlenmesi gerekmektedir. SGK’ya verilen bu belge, SGK tarafından aynı zamanda İŞKUR’a gönderilmektedir. İŞKUR da işten çıkma nedeni (12) nolu askerlik olanlara belirli şartlarla ödenek vermektedir.
 
Askerliğin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurun
 
Herhangi bir askerî veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler bu ödevin sona ermesinden itibaren zorunlu sebepler hariç 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmaları gerekmektedir.
30 gün süreden sonra başvurulması hâlinde başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
Terhis belgesinde yer alan askerliğe sevk tarihinden önceki 90 günlük süre içindeki askerlik gerekçesiyle yapılan fesihler de bu kapsamda yapılan fesih olarak değerlendirilmektedir.
Bu süreden daha önce yapılan fesihleri İŞKUR askerlik gerekçesiyle yapılmış fesih olarak değerlendirmediğinden ödenek vermemektedir. Ayrıca, askerlik nedeniyle iş akdi feshedilen sigortalı işsizlerin askere gitmeden önce işe girmesi ve daha sonra işten çıkarak/çıkartılarak askere gitmesi hâlinde söz konusu bildirgelerle ilgili olarak askerlik gerekçesi ile yapılmış olan bildirgelere ilişkin işlemler uygulanmamaktadır.
                  
İşsizlik maaşı için gereken şartlar
 
Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde;
  • 600-899 gün sigortalı olanlara 180 gün,
  • 900-1079 gün sigortalı olanlara 240 gün ve
  • 1080 gün sigortalı olanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
Askerlik nedeniyle yapılan fesihlerde askerliğin bitmiş olması şarttır. Bu nedenle askere gitmeden önce İŞKUR tarafından ödeme yapılmaz. Ancak sigortalı işsizlere askere gideceği tarih daha önce bildirilmiş olmasına rağmen sağlık veya ilgilinin istek ve kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle askerlik şube başkanlıkları tarafından askere gidiş tarihinin 3 aydan daha fazla bir süreyle ertelenmesi hâlinde askere gitmeden önce İŞKUR ödeme yapmaktadır.
 
Askerlikten önce ve sonrası için ödeme yapılacak hâller
 
Askerlik nedeniyle yapılan fesihlerde askere gitmeden önce ödeme yapılmaz. Ancak; sigortalı işsizlere askere gideceği tarih daha önce bildirilmiş olmasına rağmen sağlık veya ilgilinin istek ve kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle askerlik şube başkanlıkları tarafından askere gidiş tarihinin 3 aydan daha fazla bir süreyle ertelenmesi hâlinde askere gitmeden önce de ödeme yapılmaktadır.
Herhangi bir askerî veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler ise bu ödevin sona ermesinden 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmaları hâlinde çalışma süreleri ve ücretlerine göre 180 ila 300 gün arasında süre ile sınırlı olmak üzere işsizlik ödeneğine hak kazanabilmektedir.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt %80’ini geçememektedir.
2019 yılı işsizlik maaşının en düşük miktarı 1.015,59 TL, en yüksek miktarı ise 2.031,19 TL’dir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/608858.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT