BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK, kapıcı çalıştırma işlemlerini iyice kolaylaştırdı...

 
Bürokratik işlemleri ve kırtasiyeciliği azaltmaya çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu konut kapıcılığı iş yerlerini de kolay işverenlik kapsamına dâhil edilerek bu kapsamda yapılacak işlemleri iyice basitleştirmiştir.
Konut kapıcısı; ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi ifade etmektedir. Bu kişiler 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmakta olup diğer işçilere sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanmaktadır.
Kapıcılar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası hükümleri de uygulandığından hem emeklilik hem iş kazası-meslek hastalığı hem de işsizlik ödenekleri ile diğer SGK yardımları da verilmektedir.
 
Kolay SGK işlemlerinden faydalanmak da kolay
 
Konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan iş yeri işverenleri, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınmaktadır.
01/03/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı iş yeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden iş yeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak tescilli iş yerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması hâlinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilecektir.
Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı iş yerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk iş yeri tesciline ilişkin iş yeri bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar kuruma gönderilecektir. 
 
Tahakkuk ve primlerin ödenmesi
 
Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik gün giriş işlemleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılacaktır. Beyan edilen gün sayısının 30 günden az olması hâlinde eksik gün belgeleri SGK tarafından istenilebileceğinden, bu belgelerin işverence saklanması gerekmektedir. Prime esas kazanç, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre beyan edilecektir.   
Bu uygulama kapsamında konut kapıcılığı iş yerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kuruma verilmeyecektir.
 
Sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi
 
Konut kapıcılığı iş yerlerinde çalışanların sigortalılıkları; bu kapsamdaki çalışmaların sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi, aylık talebinde bulunulması veya sigortalının ölümü hâlinde sona erecektir.
Konut kapıcılığı iş yerlerinde çalışanların sigortalılığının sona ermesinin bildiriminin belirtilen sürede verilmemesi hâlinde asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak olmakla birlikte bildirgenin çalışmanın sona erdiği ayı takip eden ayın sonuna kadar verilmesi hâlinde ilgili bildirge denetime intikal ettirilmeyecek, ancak çalışmanın sona erdiği ayı takip eden aydan sonra verilmesi hâlinde ise kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına intikal ettirilerek düzenlenecek rapora göre işlem yapılacaktır.
 
Kapıcıların prim oranları
 
Konut kapıcılığı iş yerlerinde çalışanların %34,5 oranındaki sigorta primleri işverenler tarafından ödenecektir. Bu primin %20’si uzun vadeli sigorta kolları, %12,5’i genel sağlık sigortası, %2’si kısa vadeli sigorta kolları primi olup ayrıca İşsizlik Sigortası Kanununa göre %3 oranında işsizlik sigortası primi de ödenecektir. Sigortalı hissesi, diğer sigortalılarda olduğu gibi %9 uzun vade sigorta kolları, %5 genel sağlık sigortası, %1 işsizlik sigortası primi olmak üzere %15’dir.
 
İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri
 
Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı iş yerlerinde çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri 4/1-a kapsamında çalışanlara ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak olup ilgili sigortalılar yine 4/a kapsamında çalışan sigortalılara sağlanan yardımlardan yararlanacaklardır.
 
Prim teşvik, destek ve indirim uygulamaları
 
Konut kapıcılığı iş yerleri, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi prim teşvik ve desteklere ilişkin yasal düzenlemeler ile bu yasal düzenlemelere ilişkin mer-i mevzuatlar çerçevesinde, ilgili kanunlarda öngörülen şartları sağladığı prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir…
            ***
“Derdini sade anlatan adam dertlidir. Güzel anlatan edebiyatçı, hâliyle anlatan âşık, tebessümüyle örten âriftir!" Şems-i Tebrizi
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614612.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT