BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Azami kıdem tazminatı ödemesi 10 bin TL'yi aştı

İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
Eski İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda bu cezalar kaldırılmıştır. Buna rağmen Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir.
 
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI
 
Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Buna göre 01.01.2022 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı10.596,74 TL olarak esas alınacaktır.
 
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ÖDENECEK AZAMİ TAZMİNAT
 
Kıdem tazminatına hak kazanmak için her şeyden önce bir işverene bağlı olarak iş kanunu kapsamında yer alan bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekmektedir. Kıdem tazminatına hak kazanılan hâller ise kanunda sınırlı olarak sayılmıştır.
İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır.
Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücretleri ne kadar yüksek olursa olsun aşağıda belirtilen tavanı aşmayacak şekilde ödenmektedir. Bu nedenle işçinin işten çıkış tarihi önem arz etmektedir.
Örneğin 15 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için en fazla yaklaşık 10.596,74 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
2021/Aralık ayında ayrılmış olsa idi bu durumda 8 bin 284,51 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
Böylece 2022 yılının ilk 6 ayında tazminatı gerektiren şekilde işten ayrılan örneğimizdeki işçiye her yıl için yaklaşık 2.312,23 TL daha fazla tazminat ödenmiş olunacaktır.
 
OKURLARIMIZA MÜJDELER
 
3600 Ek Gösterge: Daha önceki yazılarımızda açıkladığım öğretmenlerden sonra diğer memurların 3600 Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin en geç haziran ayında TBMM'ye intikal ettirilmesi beklenmektedir. 3600 Ek Göstergenin söz verilen diğer üç meslek mensuplarının yanı sıra başta kamuda çalışan yöneticiler ve diğer memurların özlük haklarında da iyileştirmeler yapılması beklenmektedir.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): EYT meselesi Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nın çalışma programı içerisinde bulunmakta ancak öncelikli olarak değil. Bu konuda henüz netleşmiş bir taslağın bulunmadığı anlaşılmaktadır.
ÇSGB; Sözleşmeli okurlarımızın kadro talebiyle ilgili anılan bakanlıktan kamuda sözleşmeli personelin kadro haklarına sahip olması için çalışmalar devam etmektedir.
Stajyer ve çırak olarak çalışılan sürelerin borçlanması, 2000 sonrası emeklilikte intibak, annelere sigorta başlangıcından önceki sürelere ilişkin borçlanma… ile ilgili henüz herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
             ***
“Aklın ve ilmin 3 büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik.” HAECKEL
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
622291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/622291.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT