BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

DUA

Allahım,
Senin rızân için,
Şanlı Peygamberinin -aleyhisselâm- yolu için, din-ü devlet, mülk-ü millet ve ümmet için, dedeleri gibi milletimizin ve ümmetimizin şeref, haysiyet, hürriyet ve istiklali için gafillere, hainlere, haçlılara, çıfıtlara ve düşmana karşı gözünü kırpmadan mücadele veren, Mehmetçiğe, emniyet kuvvetlerimize, istihbarat mensuplarımıza ve onlara destek olanlara sen yardım eyle.
Gazaya çıkmadan evvel abdestini alıp, alnını huzurunda secdeye koyan, anasının elini öpen, babasının alnından öptüğü, gencecik eşine yüreği burkularak veda eden, çocuklarının saçlarını koklayan, nişanlısına, sözlüsüne sevgiden nakışlar gönderen O yiğitlere;
Kahraman Peygamberin Kahraman Ordusu Bedir Şehidlerini, Dandanakan Meydan Muharebesi şehîdlerini, Büyük Selçuklu Ordusunun Malazgirt şehîdlerini, haçlıları Anadoluya sokmayan Selçuklu Ordusu şehîdlerini, Osmanlının Kosova Zaferi şehidlerini, İstanbul’un Fetih Şehîdlerini, yine Fırat havzasında cereyan etmiş olan Merc-i Dabık Zaferi şehîdlerini, Mohaç Meydan Muharebesi şehîdlerini, Preveze Deniz Zaferi şehîdlerini, Teselya şehîdlerini, Sarıkamış, Çanakkale, yine burada yazılmış bir destan olan ve İngiliz ordusunun hezimete uğratıldığı şanlı zafer Kut’ül Amâre şehîdlerini, İstiklal Harbi şehîdlerini, Büyük ve Kudretli Türkiye Cumhuriyetinin Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı şehîdlerini yardıma yolla.
Sahebeyi,
Ulemayı,
Evliyayı,
Üçleri, Yedileri, Kırkları, Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensârî’yi yardıma yolla.
Şimdi Fatih’in Ali Kuşçu Mahallesi’nde yatan tamamı seyyid Yedi Emirler’i, İstanbul’un fethinde Sultan Fatih ve Fetih ordusuna yardıma yolladığın gibi Barış Pınarı kumandan ve askerlerinin de yardımına yolla.
Ve daha tek tek sayamadığımız diğer şehîdleri, güzel kullarını yardıma yolla...
Yâ Rabbi,
Azîz şehîdlerimiz, bu def’a da senin rızan ve Sevgili Peygamberimizin şefaati için ve yaşama sebebimiz mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını verdiler. Sen de onlara cennette en yüksek makamları lûtfeyle.
Yâ Rabbi,
Gazilerimize şifalar ve kedersiz ömürler bahşeyle.
Allah’ım,
Şehîd ve gazilerimizin anaları-babaları, eşleri-çocukları, nişanlıları-sözlüleri, başlarını bizden öte çevirerek sessiz gözyaşları dökmekteler.
Allahım,
Onlar, bilmiyorlar ama sen biliyorsun ki o gözyaşları, ölmemiş kalbleri kavurmaktadır.
Allahım,
Akan gözyaşları hürmetine, şerefini miras bırakan şehîd ve gazilerimizin yakınlarına sen, sabır ve tahammül gücü ihsan buyur.
Allahım,
Biz, günahkârız, âciziz,
Ama; îtikadımız temiz, niyetimiz hâlis, istikametimiz düzgündür. Bu asker de dedeleri ve büyük dedeleri gibi nihâî gâye olarak î’layı kelimetullah uğruna can veriyorlar.
“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” diyorlar.
“Allah, Allah” diye çarpışıyor,
“Yâ Allah Bismillah, Allahü ekber!” diye kükrüyorlar.
Allahım,
O arslanları galib eyle, Şehîdler Serdarı Hazreti Hamza hatırına galib eyle.
Düşmanı hakîr ve zelil eyle.
Küffarı birbirine düşür ve tuzaklarını kendilerine makûs eyle.
Allahım,
Senin rızân ve bu millet ve ümmetin birlik ve dirliği için, izzet, şeref ve bekamız için gecesini-gündüzüne katarak çalışan devlet adamlarımızdan râzı ol, sözlerine tesir halkeyle, onları kem sözden, kem gözden, ikiyüzlü dosttan sakla, rakiplerine üstün eyle.
Yâ Rabbi,
Duacılarımız da “leşker-i dûa”, dua ordusudur.
Dua ordusunun dualarını kabul buyur. Namazlarda, sair zamanlarda, teheccüd namazında ve Cum’a günü câmide bir araya gelmiş sana dua eden, yalvaran, yakaran temiz mü’minlerin arzu ve isteklerini geri çevirme. Dualarını, dualarını kabul buyurduğun hatırlı kullarının dualarına katarak kabul buyur.
Yâ Rabbi,
Sence mutlak şekilde malûmdur ki bu mücadele, esasında o-şu-bu sebepten değil, îmânla küfrün mücadelesidir. Bu mücadele, Kahraman Peygamberin Mekke meydanına çıkıp “lâ ilahe illallah, Muhammed’ür Resûlullah!” dediği ân başlamıştır.
O gün başladı, yüzyıllarca devam etti, ediyor ve edecek.
Yâ Rabbi,
Bu dîn senin, bu mülk senin, bu can senindir.
Senin mübarek “Allah” ismindeki elif’i ve Habibinin kutlu “Muhammed” adındaki mim’i, rengini şehîdlerimizin kanından alan şanlı Bayrağına ay ve yıldız yapmış bu millet ve bu milletin ordusu da senin ordundur.
Allahım,
“Galib et; çünkü bu son Ordusudur İslâm’ın.”
Âmin…
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/rahim-er/610308.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT