BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

KARABAĞ’I KURTARMAK YETMEZ!..

Azerbaycan, Hazar Denizi’nin batı kıyısında yer almaktadır. Doğu kıyısındaysa Türkmenistan vardır. Dağlık Karabağ, Azerbaycan topraklarının batısındaki yurt parçasıdır. Dağlık Karabağ ile Nahcivan arasına Ermenistan’ın bir uzantısı bir kama gibi sokulmuştur…
Nahcivan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan bir parçasıdır.
Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı olduğu hâlde Ermenistan, aldığı desteklerle burayı 30 yıl önce işgal etmişti. Karabağlı bir milyon kaçkın, göçmen yerlerinden-yurtlarından olmuşlardır. MİNSK grubu denen ABD, Rusya ve Fransa, o günden bu tarafa sadra şifa, derde deve hiçbir fayda temin etmemiş, samimi olmamış, havanda su döverek Azerbaycan ve Türkiye’yi oyalayıp durmuştur.
Türkiye-Yunanistan kapışmasından ümidi kesenlerin kışkırtmasıyla Ermenistan, işgali altında olan Karabağ’ı boşaltmak bir yana yeni Azeri toprakları da aparmak; çalmak için 27 Eylül 2020’de Azeri sivil mıntıkalarına saldırınca yaşamakta olduğumuz Azeri-Ermeni Savaşı patlak verdi. Şimdi bu mücadele, Azerbaycan’ın kıyas kabul etmez üstünlüğü ile devam etmektedir. Ermenistan, şaşkınlık içindedir ve bozgun yaşamaktadır. Görünen ve arzu da edilen o ki bu defa Dağlık Karabağ, düşman işgalinden kurtarılacak, Azerbaycan gasbedilmiş yüzde yirmi vatan toprağını istirdat edecektir. Kardeşlerimize zafer yolunun açılmasının arkasındaki sebep, Büyük Türkiye’dir. Türk akıl ve silah gücü, Azeri Mehmetçiğe destek olmaktadır. Azerbaycan, böylece mükemmelen meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. Millî ve yerli silah sanayimiz, şimdi Azeri-Ermeni vuruşmasında da neticeyi tayin edici olmaktadır. İHA’larımız destanlar yazıyor.
Kavgada vuran kazanır. Sonrasında araya girerler. Darbe alan yediği yumrukla kalır. Eğer 1974’te ilk hamlede Kıbrıs’ın tamamını alsaydık, neticeyi Ankara, tayin ederdi. Dağlık Karabağ ve aşağıda bahsedeceğimiz hususlar için KKTC misalini unutmamalı. Her şeyden evvel eli çabuk tutup fırtına gibi esip, Ermenistan ordusunun bu bozgun hâlinden istifadeyle  Karabağ derhal temizlenmelidir. Tarihte çok muharebe vardır ki tam zafere gidecekten son anda kaybedilmiştir. Bir küçük hata, Allah korusun bir asırlık suç olur, şehidlerin yüzüne bakacak hâl kalmaz. Bunları kulaklara küpe olsun diye söylemeden edemiyoruz ama ümidimiz yüksektir. İnşallah, Dağlık Karabağ âzâd edilecek, Azerbaycan vatan topraklarına yeniden kavuşacak, kaçkınlar, yuvalarına, mülklerine döneceklerdir. Bunu yapabilmek zaferdir. Fakat asıl zafer ve asıl yapılması gereken bu değildir:
Yukarıda resmettiğimiz haritayı hatırlamalı veya bir harita açıp bakmalı. Hazar’ın doğusundan batıya doğru Azerbaycan-Karabağ-Ermenistan-Nahcivan-Türkiye yer alıyor. İngiliz işgalinden Sovyet işgaline devreden sürecin sonunda Azerbaycan ile onun bir parçası ve Türkiye’nin hudut komşusu Nahcivan’ın arasına Ermeni kaması sokulmuş ve böylece Azerbaycan ile Nahcivan ve Azerbaycan ile Türkiye’nin kara irtibatı koparılmıştır. 1992’deki Azeri Ermeni harbi, Hocalı soykırımı olduğunda bu defa onunla da yetinilmemiş Dağlık Karadağ da emperyalist desteklerle işgal edilerek Türkiye daha uzağa düşürülmüştür.
Şimdi yapılacak olan, bu üstünlük şartlarından istifadeyle önce Karabağ’ı hürriyetine kavuşturmak sonra da Nahcivan’la Karabağ arasındaki yani Türkiye ile Azerbaycan arasındaki o kanlı Ermeni kamasını çekip çıkartmaktır. Yiğit, bin yaşar; fırsat, bir düşer. Bunu mutlaka yapmalı hiçbir telkin, tehdit ve zorlamaya aldırmamalıdır. İcap eden her cephede Osmanlı Türkiye’si mirasında aleyhimize çizilen haritaları düzeltmek hakkımızdır. Şu dediğimiz yapıldığında sadece Azerbaycan ile Türkiye hemhudut olmayacaktır. Hazar’ın doğu kıyısındaki Türkmenistan ve Türkistan da Anadolu’ya çok yakın olacaktır. O zaman hızlı trenler, hızlı arabalı vapurlar devreye girer. Bu işler bilek, yürek ve yüksek akılla olur. Eğer MİNSK vs. diye tiyatrolara bakılırsa bir otuz yıl daha geçer. Şu dediğimiz harita 2071 Cihan Devleti Türkiye’sine dâhildir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/rahim-er/615553.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT