BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

BARBAROSLAR, AKDENİZ’DEN EKSİK OLMAZ!..

 
Yunanistan ve İsrail; yâni, doğumuzda ve batımızda yer tutmuş iki eski vilayetimiz, Malta adasından "Nautical Geo" adında bir araştırma gemisi kiraladılar. Kiralayan devlet, Malta kiracılar ise Yunanistan ve İsrail. Bir de bu gemiyi sondaj ve araştırma yapacak şekilde donatan devlet var. Donatıcı devlet de İtalya…
Yunanistan, iki hafta evvel bir Nav Tex yayınlayarak deniz araştırması yapacağını duyurdu. Duyurduğu saha, Antalya ilimizin açıkları. Nav Tex; Navigational Telex, bir denizcilik tabiridir. Koordinatları verilen sahada çalışma yapılacağından buradan uzak durulması gerektiği şeklindeki bir emniyet tehlike ikazıdır…
Yunanistan harekete geçince O’nun sevk ve idaresiyle Rumlar da faaliyete başlarlar. Bu cümleden olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimi de 29 Eylül’de bir Nav Tex neşrederek 3 Ekim’de Kıbrıs’ın batısında araştırma yapacağını haber verdi. Haber verdiği alan, büyük ölçüde Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır. Bu sebeple Hariciyemiz, bayrak sahibi devlet Malta ve donatıcı devlet İtalya ile diplomatik temaslar kurarak Türkiye ile iş birliği yapılması lâzım geldiği hatırlatıldı. Ayrıca 1 Ekim 2021’de yayınlanan karşı Nav Tex ve fotoğraflar ile bu durum, denizcilere de duyuruldu.
Bütün bunlara rağmen Rum idaresi, 3 Ekim sabahı kiralanmış malum gemiyle kara sularımızı ihlal etme cür’etine kapıldı. Donanmamızın bölgedeki keşif ve gözetleme gemisi, Barbaroslar, kışkırtıcı gemiyi ikaz etti. Ancak suç işleyen gemi, fiilinde ısrarcı davranınca Levendler, onu bölgeden uzaklaştırdı. Bu hareket, aynı geminin ikinci hukuksuzluğudur. Geçen hafta da Girit adasının doğusunda Türk kara sularında yine benzer bir ihlal yapmış ve Mavi Vatan’dan yine atılmıştı.
Konunun dikkat çekici yanları vardır:
Birincisi, KKTC’de Başkanlık Sarayı’ndan başlayarak yeniden bir devlet inşasına girişmemizdir. Bu devletin artık daha fazla gecikmeden dost devletler tarafından tanınacağını düşünüyoruz. İkincisi MEB-Münhasır Ekonomik Bölge Andlaşması yaptığımız Libya’da genel seçimler yaklaşmaktadır. Libya muhalefetine destek fikri gözden ırak tutulamaz. Üçüncüsü, Türkiye de seçim sath-ı mailine girmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı seçimler öncesi yıpratmak için üst akıl veya akıllar tarafından böylesi tahrikler yapılmış olabilir.
Bir sebep daha olsa gerek:
O da Sn. Erdoğan ve Sn. Putin’in Soçi’de baş başa yaptıkları görüşmelerdir… Türkiye-Rusya mutabakatının Suriye’nin kuzeyine dair projeleri olan Beyaz Saray’ı memnun etmediği hatta rahatsız ettiği açıktır. Bu yüzden alt unsurlar kâğıttan gemiler gibi leğendeki suya bırakılmış olabilir.
Bu, meselenin bir tarafıdır.
Diğer tarafı ise daha farklıdır:
Yukarıdaki vak’ayı hukukla tahlil edebiliriz:
Türk kıta sahanlığının iki ayrı yerinde hudut tecavüzü yapılmış; suç, bir gemiyle gerçekleştirilmiştir. Geminin sahibi Malta, işletmecileri Yunanistan ve İsrail’dir. Bu iki devlet, kiralama yaptıktan sonra üçüncü bir devlet olan İtalya da geminin maksada cevap verecek yeterlikte donatılmasını gerçekleştirmiştir.
-Güdülen maksat nedir?
-Akdeniz’de petrol, doğalgaz ve bunlara mümasil yer altı kaynaklarına ulaşmak...
Yukarıda izah ettiğimiz hukuksuzluklar belirip açıklamalar yapılınca Türkiye, Malta ve İtalya ile diplomatik temaslar kurduğu hâlde Yunanistan ve İsrail ile görüşmedi. Niçin? Hadisenin bu tarafı örtülü kalmıştır. Olayda Malta kiralayandır. Kira bedeli verildikten sonra mâlik, malını herkese kiralayabilir. Bu hâdisede İtalya bir tamirciye benzetilebilir. O da dükkânına gelen aracın eksiklerini ikmâl etmiştir. Bu iki devlet suç işlenmesine yardım için kiralama ve donatım yapmadılarsa suç isnad edilmesi zordur.
Fail devletler Yunanistan ve İsrail’dir.
GKRY zâten malûm.
Ne var ki olayın kamuoyu ile paylaşılmasında diğerlerinin adı geçerken Yunanistan ve İsrail’in; yani suç işleyen geminin işletmecisi olan devletlerin adı geçmemektedir!
Bu taraf gölgede kalmıştır. Gölgede kalmayan ise İsrail’de yönetim değişmiş olsa bile Türkiye’ye dair kuşatıcı niyetin sabit kaldığı gerçeğidir.
Yunanistan’la şu iş birliği, bunun kat’î delilidir.
Ne yaparsa yapsınlar:
Barbaroslar, Akdeniz’den eksik olmaz!
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/rahim-er/620907.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT