BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nemaları öde

Nemaları öde

“Zorunlu Tasarruf hesabında biriken paralar çalışanın mülkiyeti altındadır. Bunları ana paralarıyla birlikte 9 ay içerisinde geri ver.” Hükümet, 10 katrilyon 22 trilyonu bulan zorunlu tasarrufu çalışanlara ne zaman geri ödeyeceğini bilemezken, Anayasa Mahkemesi’nden önemli bir karar çıktı. Mahkeme, çalışanların sistemden çıkmak istemeleri durumunda devlet ve işveren kesintileriyle birlikte hesapta biriken nemanın çalışanın “mülkiyetinde” olduğunu bildirdi. Kararı 9 ay içinde uygula Mahkeme, “Söz konusu tutarların belirli sürelere bağlanarak kısmen veya tamamen ödenmesinin engellenmesi mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve onu kullanılmaz hale getirmektedir” hükmüne vardı. Mahkeme ayrıca, hükümete seslenerek, bu kararın yürürlüğe girmesi için de hükümete 28 Aralık 2002’ye kadar süre tanıdı.ANKARA- Anayasa Mahkemesi’nin, 3417 sayılı “Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Yasa”nın geri ödemeleri düzenleyen 6. maddesinin 3 fıkrasının ‘iptaline’ ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Nemaların ‘mülkiyet hakkı’ kapsamında olduğu bildirilen kararda, söz konusu tutarın 9 ay içinde kısmen veya tamamen ödenmesi ya da yeni bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi, Danıştay 10. Dairesi’nin baktığı bir davada söz konusu yasanın 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu 10 Aralık 2001’de karara bağlamıştı. Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararında, Anayasa’nın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen nedenlere bağlı olarak, ancak kanunla sınırlanabileceği ifade edildi. Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunup tümüyle kullanılamaz hale getiren sınırlamaların, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşmayacağı vurgulanan kararda, çalışanların, aylık ve ücretlerinden 3417 sayılı Yasa uyarınca kesilen tasarruf teşvik hesabında toplanan tasarruf tutarları üzerinde mülkiyet haklarının bulunduğu kaydedildi. Mülkiyet hakkı Çalışanların aylık ve ücretlerinin belli bir yüzdesi üzerinden hesaplanan ve ilgililerin tasarruf kesintisine eklenerek tasarrufu teşvik hesabına yatırılan “devlet-işveren katkısı” ile katkının ve tasarruf kesintisinin birlikte değerlendirilmesi ile oluşan nemaların, mülkiyet hakkı kapsamında olduğu bildirilen kararda, “Bu durumda söz konusu tutarların belli sürelere bağlanarak kısmen veya tamamen ödenmesinin engellenmesi, mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve onu kullanılamaz hale getirmektedir” denildi. Kararda, 3417 sayılı Yasa`ya tabi çalışanlar arasında ayrıma gidilerek bunlardan kimilerine ödeme yapılmaması veya kısmen yapılmasının Anayasa`nın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesin de aykırı olduğu vurgulandı. İhlal niteliğinde Anayasa Mahkemesi, bu gerekçelerle 3417 sayılı Yasa’nın geri ödemeleri düzenleyen 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralarını iptal etti. Yüksek Mahkeme, bu maddelerin iptaliyle uygulama imkanı kalmayan 4. fıkranın da iptalini kararlaştırdı. Yüksek Mahkeme, “iptal edilen kuralların doğuracağı hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edici nitelikle” görerek, iptal kararlarının dünden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verdi. Yasama organı, bu süre içinde yeni bir düzenleme yapabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT