BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ahıska Türklerinin sürgün çilesi

Ahıska Türklerinin sürgün çilesi

Ahıska yerleşim merkezleri 15 Kasım 1944 günü Kızılordu askerleri tarafından kuşatıldı. Sürgünden sorumlu komutanın emri kısa ve şöyle idi: “Sizi sürgün ediyorlar. Yolculuğa hazırlık yapın. Üç günlük yiyecek alın.Ahıska yerleşim merkezleri 15 Kasım 1944 günü Kızılordu askerleri tarafından kuşatıldı. Sürgünden sorumlu komutanın emri kısa ve şöyle idi: “Sizi sürgün ediyorlar. Yolculuğa hazırlık yapın. Üç günlük yiyecek alın. Yolculuk hazırlığı iki saat!..” Gürcistan SSCB Devlet Güvenlik Komiseri Rapova’nın; Beria’ya yolladığı telefon yazısında şu rapor yer aldı: “Sizin emirleriniz gereğince sürgüne gönderme operasyonu 15 Kasım 1944 sabahı başlatıldı. Saat 18.00’e kadar 26.591 kişi yük vagonlarına bindirildi. Üç katar gönderildi. Geride kalanlar sürgüne gönderilecekleri için planlanan toplanma yerlerinde bulunuyorlar. Operasyonu uygulama esnasında asayişi bozan hiçbir hadise olmadı.” 17 Kasım saat 16.00’ya kadar Gürcistan’dan 25 katar, Ahıska Türklerini doğuya (Orta Asya’ya) götürdü. Sürgüne gönderilenlerin mal ve mülkünü tespit ve teslim için 889 personelden meydana gelen bir komisyon kuruldu. Komisyon güya 10.502 tutanak hazırladı. Bu tutanakların 6575’i teslim edilmedi. Kalan kısmı ise hiç hazırlanmadı. Ahıskalıların mallarına el konuldu SSCB İçişleri Halk Komiserliği (NKVD) Yerleştirme Şube Başkanı M. Koznetsov’un üst makamlara gönderdiği raporda: “Toplam 60 bin 7 büyük baş havyan, 27.777 inek, 18.205 öküz, 30.149 küçük baş hayvan, 37.404 koyun, 8252 ton buğday ve 32.26 ton mısır kabul edildi” denmektedir. Sovyetler Birliği arşivlerini inceleyerek Ahıskalı Türklerin sürgünü ile ilgili eseri yazan tarihçi Prof. Nikolay Bugay’a göre tutulan zabıtlar gerçeklere uygun, dürüst ve objektif değildir. Ahıskalı Türklere ait para, altın, kıymetli eşya, ev, dükkan, tarla, bağ, bahçe zabtı tutulmamıştır. Beria’nın Stalin’e yolladığı rapor KGB Başkanı ve milyonlarca insanın katili olan Beria, Stalin’e yolladığı 28 Kasım 1944 tarihli raporda: “Ahıska Türklerinin sürgüne ait kararı eksiksiz yerine getirilmiştir. Sürgüne gönderme operasyonu 15-18 Kasım 1944 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Göçmenleri taşıyan bütün katarlar yeni yerleştirme yerlerine giden hatlarda bulunmaktadır.” şeklindedir. NKVD Yerleştirme Şube Başkanı M. Kuznetsov’un raporunda ise 220 köyden 20 bin 600 aile olarak sürgün edildiğini açıklamaktadır. Yazara göre sürgüne gönderilenler yiyeceksiz, içeceksiz, giyeceksiz, hiçbir ısıtması olmayan ve çoğunun etrafı açık hayvan vagonlarıyla gönderildiğini, yolda ölenlerin demiryolu hattı civarına atıldığını ifade etmektedir. Sürgün yerlerindeki konutlar su, elektrik ve ısıtmadan mahrum idi. Sürgüne gönderilenler alıştıkları iklimin dışında kuvvetten düştüler. Salgın hastalıklarla çok zayiat verdiler. Yolda ve gittikleri yerde ilk hafta içinde ölenlerin sayısı sürgüne gönderilenlerin üçte biri idi. 17 bini çocuk idi. Olmayan (sözde) Ermeni soykırımı için Türkiye’yi kınayan ve suçlayanlar acaba Ahıska Türklerine yapılan soykırımı neden hatırlamak istemiyorlar?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT