BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ulusal değerler zenginleştirir...”

“Ulusal değerler zenginleştirir...”

Cumhurbaşkanı Sezer, kültürün toplumların geçmişleri ile gelecekleri arasında vazgeçilmez bir köprü olduğunu belirterek, "Kültür bir toplumun, en önemli zenginliğidir" dedi.ANKARA -Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer toplumların ancak ulusal değerlerini korudukları oranda evrensel kültür ve değerlerinin zenginleşmesine katkıda bulunabileceklerini belirterek, "Sağlam kültürel altyapısı olan toplumlar, geleceğe güvenle bakabilirler. Kendi öz değerlerine sahip çıkmayan toplumlar ise, sağlıklı gelişme gösteremezler" dedi. Sezer, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen "Cumhuriyetten günümüze Türk kültürünün dünü, bugünü ve geleceği" konulu "V. Türk Kültürü Kongresi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültürün, bir toplumun temeli, en önemli zenginliği olduğuna işaret etti. Sezer kültürün toplumların geçmişleri ile gelecekleri arasında vazgeçilmez bir köprü olduğunu söyledi. Belli bir kültürel tabanı olmayan toplumlarda, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi kavramların evrensel anlamlarıyla hayata geçirilmesinin imkansız olduğunu kaydeden Sezer, "Çağdaş uygarlık, her ulusun kendi kültürünü ve kimliğini koruyarak uygarlığa yaptığı katkılarla biçimlenmektedir" diye konuştu. Atatürk'ün rolü Kültürel değerlere sahip çıkmanın, sürdürülebilir bir gelişmenin ön şaktı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Sezer, "Kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak ve korumak, bunları daha da zenginleştirerek çağdaş dünyanın güçlü bir üyesi haline gelmek için çaba göstermek temel sorumluluğumuzdur" dedi. Sezer, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün geldiği uygarlık düzeyinde, Atatürk'ün başlattığı aydınlanma tasarımının ve bunun içinde gerçekleştirilen kültür devriminin önemli rolünün bulunduğuna işaret ederek, Türk ulusunun, öz değerlerini koruyup geliştirerek, çağdaş uygarlığa özgün katkılarda bulunmayı sürdüreceğini söyledi. Türkiye'nin uygarlığa katkıda bulunacak öz değerlerini öne çıkararak, kültür devrimi ile de bunları çağdaş ve evrensel değerlerle bütünleştirerek ulusal birliği sağladığını belirten Sezer, "Böylece, kendi öz değerleriyle dünyadaki gelişme dinamiklerini yakalayan Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda ilerlemesini sağlıklı biçimde sürdürmüştür" dedi. Görev hepimizin Uygarlığın gelişme sürecinde yadsınamaz payı bulunan Türk ulusunun, geçmişin izlerini taşıyan ve tarihe ışık tutan zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Sezer, evrensel barışın vazgeçilmez temelleri olan dostluk, kardeşlik, hoşgörü gibi değerlerin Türk kültürünün önemli özelliklerini oluşturduğunu kaydetti. Sezer, şunları söyledi: "Kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak ve korumak, bunları daha da zenginleştirerek çağdaş dünyanın güçlü bir üyesi durumuna gelmek için çaba göstermek, temel sorumluluğumuzdur. Kültürel zenginliğimizin korunmasında hepimize görevler düşmektedir. Düşünce ve bilim insanları, sanatçılar, eğitimciler başta olmak üzere tüm aydınlarımızın kültürün yaşatılması ve aktarılmasında öncü görevleri bulunmaktadır. Kültürel değerlere sahip çıkılması, sürdürülebilir bir gelişmenin ön koşuludur. Kültürel zenginlik, toplumun birarada yaşama ve üretim dinamiklerini harekete geçirir. Bu da, sağlıklı ekonomi ve toplumsal gelişmeyi destekler." Teknolojinin etkisi Cumhurbaşkanı Sezer, dünyanın, yeni bin yıla, hayatın her alanını etkileyen, şartları ve imkanları farklılaştıran çok büyük dönüşümlerle girdiğini vurgulayarak, bu dönüşümlerin oluşturduğu kavram ve değerlerin, toplumları, dünyaya yeniden ve farklı bakmak durumunda bıraktığını kaydetti. Özellikle, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, kültürler arası etkileşimi hızlandırdığını, insanlar ve ülkeler arasındaki ilişkilere yeni boyut kazandırdığını anlatan Sezer, "İnsanlar ve ülkeler arasındaki uzaklıkları ortadan kaldıran, sağladığı etkili ve hızlı iletişimle toplumları bilginin yol göstericiliğinde evrensel değerler sisteminde buluşturan, katılımı ve paylaşımı artıran bilgi toplumu düzeyine ulaşmak,günümüzde insanlığın ortak amacıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerin Ulusal kültürümüzle kaynaştırılması durumunda, Türkiye kültürel değerlerini koruyacağı gibi bunların ülkenin çağdaşlaşmasına imkan tanıyan bir yapıya kavuşmasını da sağlayacaktır" diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT