BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhale Yasası “sil baştan”

İhale Yasası “sil baştan”

Günlerdir tartışılan Kamu İhale Yasası’nın bazı maddeleri tekrar değiştirildi. Meclis’e sunulan tasarıda akrabalık derecesi 3’ten 2’ye çekildi.ANKARA- Hükümetin günlerdir tartıştığı Kamu İhale Yasasının bazı maddelerini değiştiren tasarısı dün Meclis’e sevk edildi. Tasarı ile ihaleye katılmada getirilen akrabalık sınırı üçüncü derecen ikinci dereceye çekilirken, enerji, su, ulaştırma, telekominikasyon sektöründe faaliyet gösterenler ile belediyelere bağlı ortaklıkların mal ve hizmet alımları ihale kanunu kapsamı dışında tutuldu. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarı toplam 16 maddeden oluşuyor. Önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen tasarı 1 Ocak 2003 tarihi itibarıyle yürürlüğe girecek. Tasarının gerekçesinde, daha önce çıkarılan kanunun tatbik ve anlaşılmasını kolaylaştırıcı bir dizi değişiklik ve ilave yapmak suretiyle yürürlüğe konulmasını zorunlu hale getirdiği belirtildi. Tasarı ile kuruluşların doğrudan ürettikleri mal ve hizmetlere yönelik alımları mevcut yasanın kapması dışında tutuluyor. Tasarı ile bazı ihalelere katılmada belirlenen akrabalık ilişkilerinin düzeyi de yeniden belirlendi. Buna göre, mevcut yasada “Üçüncü dereceye kadar” olan akrabalık kriteri tasarıda ikinci derece çekildi. Akrabalık sınırına düzenleme Tasarı ile enerji, su, ulaştırma telekominikasyon sektöründe faaliyet gösterenler dahil, Kamu İktisadi Teşekkülleri ile İktisadi Devlet Teşekküllerinden oluşan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli daireler,özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler tüzel kişilerin ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme şirketlerinin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan üretime yönelik ihtiyaçlarının temini için yapılan mal veya hizmet alımları, İhale Yasası kapsamının dışına çıkarıldı. Kanun kapsamındaki kuruluşların kendi imkanları ile yapacakları veya emanet komisyonu eliyle yaptıracakları kazı, dolgu, asfalt gibi işler ile köy yollarının yapımı gibi işler de kanun kapsamı dışında tutuldu. Ordu, binek ve yük hayvanları ile damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol etmek ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere yapılacak hayvan alımlarının ilan yapılmaksızın doğrudan temin usulü kapsamına alındı. İhalelere katılmak isteyenlerin ön yeterlilik dökümanı alma zorunluluğu kriteri de yumuşatıldı. ‘Zorunludur’da değişiklik Mevcut yasada, ‘Zorunludur’ olan ibare ‘Zorunlu kılınabilir’ olarak değiştirildi. Kamu İhale Kurumunun gelirlerini düzenleyen maddede yapılan değişiklikle de yalnızca 350 milyar lirayı aşan ihale sözleşmeleri için, sözleşme bedelinin on binde beşi Kamu İhale Kurumuna gelir yazılması hükme bağlandı. TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve İl Özel İdareleri ile belediyeler tarafından yapılan ihalelere ilişkin yasaklama kararlarının bu kurumların ihale yetkilileri tarafından vermesi de hükme bağlandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT