BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yabancı yatırıma ilk önemli adım

Yabancı yatırıma ilk önemli adım

Hükümet, yabancı yatırımların özendirilmesi ve yabancı yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik tasarıyı yenileyerek Meclis’e sundu.ANKARA- Hükümet, yabancı yatırımların özendirilmesi ve yabancı yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik geçen dönem TBMM’ye gönderilen tasarıyı yeniledi. Başbakan Abdullah Gül’ün imzasıyla yenilenmesi istenen “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” Tasarısı ile yabancı sermayenin Türkiye’ye girişine yönelik kolaylık getiriliyor. Başbakan Abdullah Gül tarafından TBMM’de yenilenmesi talep edilen tasarılar arasında Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu tasarısının yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması, Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün kurulması ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını öngören tasarıları da bulunuyor. Hükümetin ve yabancı sermayenin de önem verdiği Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” Tasarısı ile yabancı sermayenin Türkiye’ye girişi önündeki engeller kaldırılıyor. Gerçek performansımız bu değil Ecevit hükümeti döneminde Meclis’e gönderilen ancak bir türlü görüşülemeyen tasarının gerekçesinde, yabancı doğrudan yatırımları en çok çeken ülkelerin uzun dönemde ekonomik istikrarı yakalayacağı kabul edilen ülkeler olduğunun bilindiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar alanında hiçbir dönem kendisinden beklenen performansı sergileyemediği belirtilen gerekçede, “Bu sonucun doğmasına yol açan en önemli unsur doğrudan yabancı yatırımcıların ekonomik kalkınma stratejisinin temel bilişimi haline getirilmemiş olmasıdır” denildi. Gerekçede, tasarının Türkiye’nin uluslar arası yatırımlara yönelik eşitlikçi ve liberal yaklaşımın yansıtıldığı, ayrıca yatırımcıya açık ve anlaşılır mesajlar veren, yatırımcının değişik mevzuatlar gereği sahip olduğu haklar ve tabi olduğu yükümlülükleri gösteren yasal bir rehber niteliği taşıdığı belirtildi. Yürütme ve yürürlük maddeleri ile birlikte 7 maddeden oluşan tasarı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesinde, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yabancı tanımlarında uluslar arası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesine izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenliyor. Yabancı yatırımcılar ile yerli yatırımcıların eşit muameleye tabi olacakları hükme bağlanan tasarıda, yabancı yatırımcılara Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri serbestisi de getiriliyor. Tasarının yasalaşması durumunda yabancı yatırımcılar, idare ile aralarında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi için görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra uluslar arası tahkim yoluna da başvurabilecekler. Tasarıda mevcut yabancı sermayeli kuruluşların kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu kanuna tabii olacakları belirtildi. Tasarıyla, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu da yürürlükten kaldırılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT