BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hayvan işkencesine hapis

Hayvan işkencesine hapis

Hayvan hakları konusunda yasal düzenlemeler içeren “Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı”, tali komisyon olan TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. 20. ve 21. dönemde TBMM Genel Kurulu’na kadar gelen ancak seçimler nedeniyle hükümsüz sayılan tasarı, hayvan hakları konusunda ilk kez gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemeleri içeriyor. Bir hayvana çarparak zarar veren sürücülere, hayvanı en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek ve tedavi giderlerini üstlenme zorunluluğu getiriliyor.ANKARA - Hayvan hakları konusunda yasal düzenlemeler içeren “Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı”, tali komisyon olan TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. 20. ve 21. dönemde TBMM Genel Kurulu’na kadar gelen ancak seçimler nedeniyle hükümsüz sayılan tasarı, hayvan hakları konusunda ilk kez gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemeleri içeriyor. Bir hayvana çarparak zarar veren sürücülere, hayvanı en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek ve tedavi giderlerini üstlenme zorunluluğu getiriliyor. Sürücüler, ayrıca, hayvanlara çarpmamak ve onları öldürmemek için gerekli tüm tedbirleri almakla da yükümlü olacaklar. Tasarıyla, hayvanlara işkence yapmak, kötü davranmak, dövmek, aç bırakmak ve hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek yasaklanıyor. Tasarıyla, soy tüketme, işkence, cinsel ilişkide bulunma ve hayvana kötü muameleyi alışkanlık edinenlere hürriyeti kısıtlayıcı cezalar getiriliyor. Zorunlu öldürme Her ilde, valinin ya da görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında il hayvan koruma kurulu kurulacak ve ayrıca Türkiye Hayvanlarını Koruma Vakfı oluşturulacak. Tasarıya göre, diğer kanunlardaki zorunlu öldürme hallerinde, uyuşturma başta olmak üzere en az acı veren yöntemler kullanılacak ve öldürme işlemi veteriner hekim tarafından yapılacak. Tedavisi bulunamamış ya da niteliği itibariyle salgın niteliğinde olan hastalıklı hayvanlar dışındaki hayvanların öldürülmesinin yasaklandığı tasarıda, bu fiil büyük cezai yaptırımlara bağlanıyor. Tasarı ile hayvanların doğal kapasitesini aşacak şekilde ya da yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine veya bunalıma girmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemeyecekleri de hükme bağlanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT