BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enflasyonun çıkışı duracak gibi değil

Enflasyonun çıkışı duracak gibi değil

TEFE artışı üzerinde etkili olan uluslararası ham petrol fiyatları ile dövizdeki yükselişin, dış gelişmelere bağlı olarak devam etmesinin önümüzdeki aylarda toptan eşya fiyatlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.ANKARA- Merkez Bankası, dış risk unsurlarının bulunduğu bir dönemde, kamu mali disiplininin sağlanması amacıyla gerekli yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve ekonomik programın enflasyon hedefiyle uyumlu bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin enflasyonla mücadele açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayı enflasyonu ile genel görünüm değerlendirildi. Açıklamada, Ocak ayı fiyat artışlarının TEFE ve TÜFE’de sırasıyla yüzde 5.6 ve yüzde 2.6 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı. Mevsimsellikten arındırıldığında ise artışların TÜFE`de yüzde 1.4, TEFE`de de yüzde 3.9 olduğu belirtilerek, böylelikle yıllık TÜFE artış hızının düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 26.4`e gerilediği, buna karşılık yıllık TEFE artışının Aralık ayına göre hızlanarak yüzde 32.6`ya çıktığı belirtildi. TEFE neden çıktı? Değerlendirmeye göre, Aralık ayı ikinci yarısından itibaren TL`nin değer kaybetmesi, uluslararası petrol fiyatları ve kur gelişmelerine bağlı olarak artan akaryakıt fiyatları ve kamu fiyat ayarlamaları Ocak ayında özellikle TEFE enflasyonunu olumsuz etkiledi. Tarım fiyatlarında gözlenen yüzde 7.7 oranındaki artış da toptan eşya enflasyonundaki hızlanmada önemli rol oynadı. Enflasyonu olumsuz etkileyen bu koşulların TEFE üzerinde daha etkili olması ve tarım fiyatlarının gıda grubu fiyatlarına göre daha yüksek artış göstermesi sonucunda, TÜFE artışı TEFE artışına göre oldukça sınırlı kaldı. Enflasyon eğilimi, Ocak ayında TÜFE`de gerilemeye devam etti, TEFE`de ise yükseldi. Elektrik fiyatlarına ayarlama Değerlendirmeye göre, 2003 yılı Ocak ayı TÜFE artışı, yıllık enflasyon hedefi ve beklentiler paralelinde gerçekleşerek yüzde 26.4`e geriledi. Ocak ayı TEFE artış oranı Kasım 2001`den itibaren görülen en yüksek artış oranı olarak belirlenirken, söz konusu artış asıl olarak dış nedenlerin de katkısı ile üretim maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandı. Merkez Bankası`na göre, TEFE artışı üzerinde etkili olan uluslararası ham petrol fiyatları ile döviz kurundaki yükselişin dış gelişmeler bağlı olarak devam etmesi ve tarım fiyat artışları ile kamu fiyat ayarlamalarının hızını koruması halinde önümüzdeki aylarda toptan eşya enflasyonu olumsuz etkilenecek. Ayrıca son iki aydır, enerji üretim maliyetlerinde gözlenen artışa rağmen rağmen elektrik fiyatlarındaki sınırlı artışlar, önümüzdeki dönemde bir fiyat ayarlamasını gündeme getirebilecek bir unsur olarak görülüyor. Gelişmeler durumu belirleyecek Merkez Bankası’na göre, bu artışların tüketici fiyatlarına ne ölçüde yansıtılabileceğini iç talep gelişmeleri ile üretim maliyeti artışına neden olan faktörlerin, özellikle de uzun süredir devam eden Irak`la ilgili gerginliğin kalıcı olup olmayacağı belirleyecek. Bunun yanı sıra, 2002 yılı son çeyreğinden itibaren tarım fiyatlarında gözlenen yükselişin önümüzdeki aylarda da sürmesi, TÜFE gıda grubu fiyatları üzerinde baskı oluşturabilecek. Ocak ayı enflasyon rakamları, mali disiplini korumaya yönelik tedbirlerin niteliğinin de enflasyon açısından önemli olduğunu gösterirken, önümüzdeki dönemde mali hedeflere ulaşılması amacıyla enflasyon hedefinin üzerinde fiyat hareketlerine neden olabilecek gelir artırıcı tedbir olarak vergi ve kamu fiyat ayarlamalarının gündeme gelmesi olasılığı, enflasyondaki düşüş eğilimini sürdürme açısından bir risk unsuru oluşturabilecek. Programdan sapılmamalı Banka`ya göre, dışsal risk unsurlarının bulunduğu bir dönemde, kamu mali disiplininin sağlanması amacıyla gerekli yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve ekonomik programın enflasyon hedefiyle uyumlu bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi enflasyonla mücadele açısından büyük önem taşıyor. Ocak ayında toptan eşya fiyatlarında görülen artışın, ekonomik birimleri tatmin edici biçimde ve somut önlemler yolu ile bütçe disiplininin sağlanması ve ekonomik yapıda radikal dönüşüm sağlayan reformların kesintisiz sürdürülmesi ile birlikte, 2002 yılında ulaşılan enflasyondaki çarpıcı düşüş trendinden geçici bir sapma olarak kalacağı düşünülüyor. Bu çerçevede, gelecekteki enflasyona odaklı bir faiz politikası izleyen Merkez Bankası`nın mali disiplinin sağlanmasıyla birlikte yüzde 20 olan yıl sonu enflasyon hedefinin tutturacağına olan inancı ve iyimserliği devam ediyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT