BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak bilmecesi

Irak bilmecesi

Irak’ın geleceği hakkında kesin bir tahminde bulunmak çok zordur. Irak çok bilinmeyenli bir denklemdir. Irak’taki işgal ordusu ve ABD işgal idaresi bu çok bilinmeyenli denklemi, çözümsüz hale getirmektedir.Irak’ın geleceği hakkında kesin bir tahminde bulunmak çok zordur. Irak çok bilinmeyenli bir denklemdir. Irak’taki işgal ordusu ve ABD işgal idaresi bu çok bilinmeyenli denklemi, çözümsüz hale getirmektedir. 2004 seçimlerinde Bush’un rakibi tarafından desteklenen Demokrat Parti’li Dr. Howard Dean bile “Irak’ın durumu, Saddam zamanından çok kötü” itirafını yapmaktadır. ABD’nin küresel işgaline, küresel din şiddetiyle cevap verilmektedir. Irak’ta Barzani ve Talabani lider ve aşiretleri dışında, ABD’yi destekleyen hiçbir güç yoktur. Hıristiyan Iraklılar dahil herkes ABD Ordusunu işgalci olarak görmektedir. ABD’nin Irak’a saldırısının ismi “Huzur Operasyonu” idi. ABD Irak’a huzur, refah, demokrasi ve insan hakları getirecekti. Bunların tam tersini yaptı. ABD ve İslam dünyası ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden bir heyet Türkiye’ye gelmiş ve İslam ülkelerinde giderek artan ABD düşmanlığının sebeplerini sormuştur. Ve bu heyet diğer İslam ülkelerine de gidecektir. Sudan, S. Arabistan, Cezayir, Afganistan, Suriye, İran, Yemen ve diğerlerinden kafile halinde gönüllüler Irak’a gelmektedir. Ölümü göze alan bu kişileri terörist olarak görmek hatadır. Bunlar gönüllü mücahidlerdir. Irak’ı savaş alanı ve eğitim merkezi olarak görmektedirler. ABD işgal ordusu yalnız Iraklılarla değil bu gönüllülerle de savaşmak durumunda kalacaktır. Ortadoğu garip bir dünyadır. Halkı kendini ezen diktatörleri asla sevmez. Ama asıl düşmanı bu diktatörün arkasındaki patron (dolaylı müstemlekeci) ülkedir. ğ Kamuoyundaki ABD imajı İşgalci ABD’nin gözbebeği Kürtlerdir. Ayrıca Şiileri bölüp Şiileri de Kürtler gibi kullanmak peşindedir. Sünniler ve Türkmenlerin işgalci ABD idaresi nezdinde kıymet-i harbiyesi yoktur. Sünni nüfus en az yüzde 42’dir. Şiiler ise yüzde ellinin üzerindedir. Ama Şiilere 13 bakanlık Sünnilere 5 bakanlık verilmektedir. Kürt nüfusu yüzde 10’un üstündedir ama 5 bakanlık verilmiştir. Kürtler 4 milyon Türkmenler 3 milyondur. Türkmenlere 1 bakanlık verilmiştir. Şii ve Kürtler imtiyazlıdır. Dışişleri Bakanlığının Kürtler’e verilmesi Arap Birliği ve Arap Dünyasını kızdırmıştır. Petrol Şiilere, İçişleri ise Sünnilere verilmiştir. Dünya basınında ABD “Haydut devlet” olarak algılanıyor. Zaten Bush’un rakibi Dean’ın da seçim sloganı “ABD’yi dünya ile barıştıracağım” şeklindedir. Dünya kamuoyunda ABD’nin imajı şöyledir: “Dünya’ya özgürlük getirmek, terörü önlemek, kitle imha silahlarını yasaklamak maskesi altında dünya imparatorluğu peşindedir. “Dünya halklarının en az kendi vatandaşları kadar insan olduğunu unutuyor.”
Reklamı Geç
KAPAT