BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOBİ’ye ihracatta kolay kredi

KOBİ’ye ihracatta kolay kredi

KOBİ niteliğindeki gerçek kişi tacirlere, Türk Eximbank’ın uygun bulacağı en az iki gerçek ve/veya tüzel kişi kefaleti ile KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi’nden yararlanma imkanı sağlandı.ANKARA- KOBİ niteliğindeki gerçek kişi tacirlere, Türk Eximbank’ın uygun bulacağı en az iki gerçek ve/veya tüzel kişi kefaleti ile KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi’nden yararlanma imkanı sağlandı. Türk Eximbank, KOBİ niteliğindeki gerçek kişi tacirlerin KOBİ İhracata Hazırlık Kredi Programı’ndan yararlanmasını sağlamak üzere yaptığı değişikliği, geçen hafta, bankalar, ihracatçı birlikleri ile sanayi ve ticaret odalarına duyurdu. İhracata yönelik mal üreten imalatçı ve imalatçı-ihracatçı KOBİ niteliğindeki firmaların, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanarak uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerinin artırılabilmesi amacıyla, bu firmalara doğrudan Eximbank tarafından KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri kullandırılıyor. Banka teminatı şart Kredinin kullanılması sırasında teminat olarak, anapara ve faiz toplamının yüzde 50’si oranında banka teminat mektubu, kredi tutarında düzenlenmiş emre muharrer senet (bono), genel kredi sözleşmesi (GKS) ve firma taahhütnamesi alınıyor. Bu kredi programında, GKS ve bononun ortaklık payları toplamı yüzde 50’nin altında olmayan ve Türk Eximbank tarafından uygun bulunan en az iki gerçek ve/veya tüzel kişi ortağın “müşterek borçlu müteselsil kefil” sıfatıyla imzalarını taşıması gerekiyor. Ancak, hukuki yapıları gereği, GKS ve bononun taşıması gereken “müşterek borçlu müteselsil kefil” şartını yerine getiremeyen ve bu yüzden kredi imkanından yararlanamayan KOBİ niteliğindeki gerçek kişi tacirlere, yapılan yeni bir düzenleme çerçevesinde bu krediden yararlanma imkanı sağlandı. Limit 100 bin dolar Buna göre, KOBİ niteliğindeki gerçek kişi tacirler, Türk Eximbank’ın uygun bulacağı en az iki gerçek ve/veya tüzel kişi kefaleti ile bu krediden yararlanabilecek. İmalat sanayi alanında faaliyette bulunan ve 1 ila 200 arasında işçi istihdam ettiğini SSK kayıtları ile belgeleyen (SSK son 4 aylık bildirge ile) arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, son takvim yılı bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan KOBİ’ler, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi şartı ile limiti 100 bin dolar, vadesi 360 gün olan bu krediden yararlanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT