BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şeffaflık dönemi

Şeffaflık dönemi

Bugünden itibaren yürürlüğe giren “Bilgi Edinme Kanunu” ile artık herkes, kendini ilgilendirmesi halinde Yüksek Askeri Şûra, Cumhurbaşkanlığı ve HSYK da dahil olmak üzere resmi kurumlardan bilgi alabilecek.ANKARA - Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, bugün yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de 24 Ekim 2003’te yayınlanan kanun, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesini öngörüyordu. Kanun, yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden, kişinin çalışma hayatı ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanların da bilgi edinme kapsamına alınmasını öngörüyor. Buna göre, yargı denetimi dışında kalan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararları da kanun kapsamında olacak. Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler de, “kişinin çalışma hayatı veya mesleki onurunu etkileyecek nitelikte” ise kanun kapsamında değerlendirilecek. Kanuna göre, bilgi edinme başvurusu reddedilen, “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu”na itiraz edebileceği gibi idari yargıya da başvurabilecek. “Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir” hükmüne yer verilen kanuna göre, vatandaşlar, isteyecekleri bilginin kendilerini ilgilendirmesi şartıyla bu hakkı kullanabilecek. Tüzel kişiler de bilgi edinme hakkına sahip olacak. Türkiye’deki yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu kanundan yararlanabilecek. Bilgi verme yükümlülüğü Kurum ve kuruluşlar, kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı, adresi ile yetkili kişinin imzası ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılacak. Dilekçede istenen bilgi veya belgeler, açıkça belirtilecek. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olacak. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilecek. İstenen bilgi veya belge başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşlara gönderilecek ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilecek. Bilgi edinme itirazlarına ilişkin başvuruları değerlendirmek için “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” oluşturulacak. Kurul, 9 üyeden oluşacak. Görev süresi sona erenler, yeniden seçilebilecek. Açıklanması halinde devletin emniyetine, milli güvenliğine zarar verecek, devlet sırrı olan ve usulüne uygun şekilde gizli kaydıyla korunan bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kalacak. ‘Kusur’a ceza Kanunun uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümleri çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanacak. Bu kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari maksatla çoğaltılamayacak ve kullanılamayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT