BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eyyûb aleyhisselam

Eyyûb aleyhisselam

Eyyûb aleyhisselam, Hazreti İshak’ın oğlu İys evlâdındandır. Babası Mus bin Ravil veya Razıh bin İys’dir. Annesi, Hazreti Lût’un neslinden idi. Hanımı Rahîme, Hazreti Yusuf’un oğlu Efrahim’in kızıdır. Eyyûb aleyhisselam uzun boylu, kıvırcık saçlı, güzel gözlü, geniş göğüslü ve adaleli idi.Eyyûb aleyhisselam, Hazreti İshak’ın oğlu İys evlâdındandır. Babası Mus bin Ravil veya Razıh bin İys’dir. Annesi, Hazreti Lût’un neslinden idi. Hanımı Rahîme, Hazreti Yusuf’un oğlu Efrahim’in kızıdır. Eyyûb aleyhisselam uzun boylu, kıvırcık saçlı, güzel gözlü, geniş göğüslü ve adaleli idi. Allahü teâlâ Hazreti Eyyûb’a, dedesi Hazreti İshak’ın duâsı bereketiyle çok mal ve servet verdi. Sürü sürü hayvanlar, bağlar, bahçeler ve çok evlât ihsan etti. Şam civarında Beseniyye mevkiindeki çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. Hizmetçilerinin, tarla ve hayvanlarının çokluğu bakımından asrında bir benzeri yoktu. Servetinin çokluğu, onu, Allah yolundan hiçbir zaman alıkoymadı. Çok ibadet ederdi. Yetimlere dullara bakar, misafirsiz sofraya oturmaz, yoksullara yardımda bulunurdu. Çıplakları giydirir, dulları korurdu. Eyyûb aleyhisselâma, Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olduğu bildirildi. İlâhî vahye mazhar bir peygamber olduğu, Kur’an-ı kerimde mealen şöyle bildirilmektedir: (Biz, Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nitekim İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakûb’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyûb’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik.) [Nisâ 163] Cenab-ı Hak, Hazreti Eyyûb’u imtihan etmeyi murad etti. Eyyûb aleyhisselamın imtihana çekilmesinin sebeplerinden birini İbni Esir ve İbni Asakir şöyle bildirirler: Şam tarafında kuraklık, kıtlık olur. Mısır Hükümdarı Eyyûb aleyhisselama, bize gel! Bizim yanımızda senin için bolluk, genişlik vardır, diye yazı gönderince Eyyûb aleyhisselam malları ve ailesi ile birlikte Mısır’a gider. Firavun onlara yiyecekler, elbiseler verip kalacak yer temin eder. Eyyûb aleyhisselam Hükümdarın yanında bulunduğu bir sırada Şuayb aleyhisselam gelip içeri girer ve hükümdara şöyle seslenir: “Gök, yer, denizler ve dağlar halkı kızınca Allahü tealanın da gazaba geleceğinden korkmaz mısın?” Eyyûb aleyhisselam ise susar ve konuşmaz. Şuayb ve Eyyûb aleyhisselam hükümdarın yanından çıkınca Allahü teala Eyyûb aleyhisselama: “Ey Eyyûb! Sen, hükümdarın ülkesine gittiğin için sustun, öyleyse imtihana hazırlan” diye vahy eder. Böylece Allahü teala Hazreti Eyyûb’u imtahana tabi tutar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT