BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yahudiliğin esasları

Yahudiliğin esasları

Mûsâ aleyhisselâmdan sonra, İbrânîlere gelen Peygamberler arasında, Dâvud ve Süleymân “aleyhimesselâm”, hak dînin yayılmasına çok yardım etmişlerdir. O zamanki Yahûdî dîninin esâsını şöylece hülâsa etmek kâbildir: Îmân: Bir tek Allah vardır. Kendiliğinden vardır. Doğmamıştır ve doğurmaz. Her şeyi görür ve bilir. Af etmek veyâ cezâlandırmak, ancak Onun kudretindedir.Mûsâ aleyhisselâmdan sonra, İbrânîlere gelen Peygamberler arasında, Dâvud ve Süleymân “aleyhimesselâm”, hak dînin yayılmasına çok yardım etmişlerdir. O zamanki Yahûdî dîninin esâsını şöylece hülâsa etmek kâbildir: Îmân: Bir tek Allah vardır. Kendiliğinden vardır. Doğmamıştır ve doğurmaz. Her şeyi görür ve bilir. Af etmek veyâ cezâlandırmak, ancak Onun kudretindedir. Ahlâk: Ahlâk esâsları on kudsî emir, ya’nî (Evâmir-i aşere)dir. İnsanların bu on emre harfi harfine uyması lâzımdır. İnsanın vücûdu ayrı, rûhu ayrıdır. Rûh kıyâmete kadar ölmez. Âhiret hayâtına îmân etmek lâzımdır. Din esâsları: Yahûdî olmayan milletler, putperest (puta tapan) sayılır. Bunlardan uzak durmalıdır. Onlardan, mümkün olduğu kadar, alâkayı kesmelidir. Kanlı veyâ kansız kurban kesilmelidir. Yahûdîler, her hayvanı, hattâ güvercini; fakat en çok koyun, keçi ve sığırı kurban ederlerdi. Zamanla tuzsuz ekmekten yapılan çöreklerle, hamursuz adı verilen pideler de kurban yerine geçti. Bunları dağıtmak da, kansız kurban kesmek sayıldı. Kısâsa karşı kısâs yapılır. Bir fenâlık yapana, aynı sûretle mukâbele edilir. Erkek çocuklar, hahamlar tarafından sünnet edilir. Eti yenilecek hayvanların kesilmesi lâzımdır. Başka şekilde öldürülen hayvanın eti yenmez. Bugün, Avrupa ve Amerika’da, Yahûdî kasapların dükkânlarında (Kaşer) adı verilen bir işâret bulunur ki, bunun manâsı, o dükkânda satılan etin, hahamların gösterdiği tarzda kesilen hayvanların eti olduğudur. Yahûdîler, ancak bu tarzda hâzırlanmış bir eti yiyebilirler. Domuz etini hiç yemezler. Yahûdî kadınları evlendikden sonra, saçlarını örtmeğe mecbûrdur ki, bu işi bugün Yahûdî kadınları, Avrupada başlarına peruk takarak yerine getirmekdedirler. Kudsî gün, Cumartesidir. Bu günde iş görülmez ve ateş yakılmaz. Yahûdîler bugünü bayram kabûl eder ve ihyâ ederler. İsmi (Şabat)dır. Yehûdîlerin, ayrıca Pesah, Şavvot, Roş-ha-Şanah, Kipur, Suhkot, Purim, Hanuka ve dahâ birçok bayramları vardır. Pesah, Yahûdîlerin Mısır esâretinden kurtuluşlarının hâtırasıdır. Şavvot, gül bayramıdır ki Tevrât’ın ve evâmir-i aşerenin verilişinin hâtırasıdır. Kipur, büyük oruç günü olup Yahûdîlerin tövbe edip affedilmelerinin hâtırasıdır. Suhkot, kamış bayramıdır. Çöldeki hayâtın hâtırasıdır. Hahamların, Hıristiyan papazları gibi, günâh affetmek yetkileri yoktur. Ancak, ibâdetleri idâre ederler.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT