BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kuruş kuyruğu sona eriyor!

Kuruş kuyruğu sona eriyor!

Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinden sonra ortaya çıkan karışıklık son bir haftanın gündemini oluşturdu.Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinden sonra ortaya çıkan karışıklık son bir haftanın gündemini oluşturdu. SSK’lı hastaların kuyruk çilesi basın yayın organlarında birinci gündem maddesi olarak yer alınca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu bürokratları ve Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hesap sorulacak mı? Yaklaşık iki yıldır SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri hükümetin gündeminde olmasına rağmen hiçbir alt yapı hazırlanmamıştır. Sağlık Bakanlığı gerek kanunun hazırlanması ve görüşülmesinde ve gerekse devir işlemlerinde yalnız bırakıldı. Çünkü SSK tarafı hastane devrini istemiyordu. Devir işlemlerinden sonra tamamen hazırlıksız yakalanan hastane çalışanları ve vatandaşlar çok ağır bir fatura ödedi. Ancak asıl fatura ödemesi gerekenler halen görevlerinin başında duruyorlar. Başka bir ülkede olsaydı pazartesi günü hepsinin istifa etmesi gerekirdi. Kamuoyu tepkisi sert olunca bürokrasi harekete geçti ve işi kolaylaştırıcı önlemler alınmaya başlandı. Ne gibi önlemler alındığına geçmeden önce bu düzenlemelerin niçin zamanında yapılmadığını yetkililere sormak istiyorum? Bunun hesabını birilerinin vermesi gerekiyor. İsteyince oluyormuş! SSK’lı hastaların hangi şartlar altında hastanelere kabul edileceği, ne gibi bürokratik işlemlerle karşılaşacağı ve ilaç alım kurallarını belirleyen genelge illere gönderildi. Genelgeye göre, acil tedavisi gereken SSK’lı hastalar direkt hastaneye başvurabilecek. Halen çalışmakta olan sigortalının acil müdahalesi yapıldıktan sonra getirilecek vizite kağıdı ile işlemler daha sonra tamamlanabilecek. Hastanelerde yatarak tedavi gören sigortalıların ilaçları hastanelerce karşılanacak. Ancak hastane eczanesinde ilaç yoksa “yoktur” kaşesi basılarak SSK ile sözleşmeli eczaneden ilaç temin edilecek. Hastane tarafından temin edilerek hastalara kullanılan ilaçlar, kamu kurumlarına serbest eczanelerde uygulanan indirim oranları yansıtılarak fatura edilecek. Ayakta tedavi gören SSK’lı hasta ise ilacını sözleşmeli eczaneden, sözleşmeli eczanede bulunmaması halinde diğer eczanelerden SSK mevzuatı doğrultusunda temin edecek. Yasa gereği olarak muayene olan bütün hastalardan alınan 80 yeni kuruş muayene ücreti emeklilerin maaşından kesilecek. Çalışanlar ise sigorta müdürlüklerinden alacakları pul ile bu işlemi yaptırabilecekler. Böylece kuruş kuyruğu da sona erecek. Sigortalılar ile hak sahipleri sigorta müdürlüklerinden birden fazla pul alabilecekler. İkinci olarak hekim tarafından yazılan reçetelerin üzerinde “Baştabip Mührü ve İmzası” olmadan sigortalılar ve emekliler eczanelerden ilaçlarını alabilecekler. Böylece imza ve mühür kuyruğu da sona ermiş olacak. Ayrıca hastalardan istenen ve fotokopi kuyruğu olarak adlandırılan işlemler gerek kalmayacak. Zira evraklar üzerine yetki memurlar tarafından görülmüştür kaşesi basılarak işlemler yapılabilecek. Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalıklar için (kanser, böbrek yetmezliği gibi) kullanılacak ilaçlar, bu tedavinin “uzun süreli tedavi” olduğunun, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından reçete üzerinde tedavi süresini ve ilacın dozunu belirtmesi kaydıyla sözleşmeli eczaneden temin edilebilecek. Sürekli ilaç kullanımı ve ilaç muafiyet raporları ise Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve SSK tarafından belirlenecek resmi ve özel hastanelerce verilecek. Yatarak tedavi gören hastalara, hastaneler tarafından temin edilen iyileştirici nitelikte tıbbi sarf malzemeleri kullanılacak. Hastane stoklarında mevcut olan tıbbi malzemeler ise ayakta tedavi gören SSK’lı hastalara verilebilecek. Hastaneye gidenlere uyarı Tedavi olmak amacıyla hastanelere gidecek olan hastalarında bazı konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Zira ülkemizde hasta sayısına oranla hastane ve sağlık personeli sayısı çok yetersiz. Hal böyle olunca hastane çalışanları eksik belge ve bilgiyle gelen hastalara yardımcı olmakta zorlanıyorlar. Bunun için çalışan sigortalı ve hak sahiplerinin hastaneye giderken mutlaka vizite kağıdı ve sağlık karnelerinin yanlarında götürmeleri gerekiyor. Hatta işi daha kolaylaştırmak için vizite kağıdı fotokopilerini yanlarına alabilirler. Emekliler ise mutlaka sağlık karnesi ile hastaneye başvurmalıdırlar. Sağlık karneleri yenileniyor SSK’nın oluşturduğu yeni sisteme göre sigortalıların ve emekliler ile bunların eş, çocuk, ana ve babalarının sağlık yardımı alabilmeleri için sağlık karneleri çıkarmaları veya eski tip sağlık karnelerini yenilemeleri gerekiyor. Özellikle T.C. kimlik numarası yazılı olmayan karneler ile işlem yapılamıyor. Ancak, sigorta müdürlükleri bir anda gelen binlerce karne yenileme taleplerini karşılamakta zorlanıyorlar. Özellikle SSK’lıların özel eczanelerden ilaç alabilme hakkı ile birlikte provizyon işlemlerinin internet üzerinden yapılıyor olması işleri iyice zorlaştırdı. Hem kurumun kendi yoğun işlemleri, hem e-bildirge kapsamında yapılan işlemler ve hem de eczanelerden gelen yoğunluk sistemi tıkama noktasına getirdi. Sistemin yavaş çalışması sonucu kuyruklar uzuyor. Bir an önce SSK otomasyon sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda bilgisine başvurduğumuz yetkililer bant genişliğinin yetersiz olduğunu, kapasite artırımı yapılması gerektiğini söylemektedirler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT