BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Makedonya Türkiye ilişkileri

Makedonya Türkiye ilişkileri

Makedonya Başbakanı Vlado Buckovski bugünlerde Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Bu Başbakan olarak Buckovski’nin Türkiye’yi ilk ziyaretidir. Fakat Makedonya Hükümetinin savunma bakanı olarak daha önce iki kez resmen gelmiştir.Makedonya Başbakanı Vlado Buckovski bugünlerde Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Bu Başbakan olarak Buckovski’nin Türkiye’yi ilk ziyaretidir. Fakat Makedonya Hükümetinin savunma bakanı olarak daha önce iki kez resmen gelmiştir. Özel olarak pekçok defa gelmiştir. Buckoyski Makedonya hentbol takımının bir numaralı kalecisi idi. Bugünkü Makedonya Cumhuriyeti, Yunanistan’ın kuzey ve kuzeybatısı, Bulgaristan’ın güney doğu kesimlerini kapsar. Ne şimdi ne de eski Yunan Dünyasına hakim olduğu zamanda Makedonya tek bir devlet çatısı altında birleşmemiştir. Makedonya cumhuriyetinde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Makedonlar, Hırvat dilinden çok Bulgarcaya yakın bir Güney Slav dili konuşurlar. Arnavut ve Türk azınlıklar da önemli bir oranı bulur. Tarih öncesinde Makedonya’nın daha çok Yunanistan ve Anadolu ile kültürel ilişkileri vardı. Etnik kökeni tam bilinmeyen Makedonlar M.Ö. 700’lerde Perdikkas ve Ardılların önderliğinde Haliakmon (Bugün Allokmon) Irmağı kıyısındaki yurtlarından doğuya yöneldiler. M.Ö. 5. yüzyılda Yunancayı benimseyerek birleşik bir krallık kurdular. Atina’nın kıyıları denetim altında tutması nedeni ile Makedonya hükümdarları daha çok bölgenin yayla ve ovalarına egemen olmaya çalıştılar. Bu amaca III. Amyntas döneminde ulaşıldı. Amyntas’ın iki oğlu II. Aleksandros ve III. Perdikkas’ın hükümdarlıkları kısa sürdü. Üçüncü oğlu II. Philip (M.Ö 359-336) içeride düzeni sağladıktan sonra Makedonya’nın üstünlüğünü bütün Yunanistan’a kabul ettirdi. Yerine geçen oğlu III. İskender (büyük) Ahamenis imparatorluğunu yıktı Makedonya’nın egemenliklerini Nil ve İndüs Nehirlerine kadar genişletti. İmparatorun ölümünden sonra imparatorluk topraklarını aralarında paylaşan komutanlar çok geçmeden aralarında savaşmaya başladılar. Birçok karışıklıktan sonra ülke M.Ö. 277-168 arasında Antigonos hanedanı altında kalıcı bir yönetime kavuştu. Roma’ya karşı giriştikleri savaşta yenildiler. Romalılar önce Makedonya’yı dört cumhuriyete böldüler sonra M.Ö. 146’da dört yönetim biriminden oluşan bir Roma eyaletine dönüştürdüler. Orta Çağ boyunca bölge Bulgar, Bizans ve Sırp egemenliğinde kaldı. Makedonya 14. yüzyıl sonlarında Osmanlı topraklarına katıldı ve bölgeye çok sayıda Müslüman Türk yerleştirildi. Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan 1912’de Makedonya konusunda çatışmaları bırakıp öncelikle bölgeyi Osmanlılardan kurtarmak için askeri bir ittfak kurdular. Birinci Balkan Savaşında (1912-13) bu amaçlarına hemen hemen ulaştılar. Ne var ki, Osmanlılardan aldıkları Makedonya topraklarını aralarında paylaşamayınca Romanya tarafından da desteklenen Sırplar, Yunanlar ve Karadağlılar Bulgaristana karşı savaş başlattılar. 1913’te imzalanan Bükreş Antlaşması ile Makedonya’nın güney yarısını Yunanistan’a kuzey yarısının büyük bölümünü Sırbistan’a küçük bir parçası da Bulgaristan’a verildi. Bulgaristan Birinci Dünya Savaşında ittifak devletlerinin yanında yer aldığı için bunları yenilgisi üzerine Pirin yöresi dışındaki topraklar Bulgaristan’dan geri alındı. Makedonya’da nüfus kaydırmalarının en kapsamlısı 1923’te Lozan anlaşması ile gerçekleşti. Yunan-Makedonyası’ndan 375 bin Türk, Türkiye’ye giderken onların yerine Türkiye’den gelen 640 bin Rum yerleştirildi. İki savaş arasında 1941’de Mihver kuvvetlerinin Selânik dışında Makedonya topraklarını alması üzerine oraları işgal etti. Yenilgi üzerine terk etti. Makedonya gene Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan arasında parçalanmış olarak kaldı. Bölgenin Yugoslavya sınırları içinde kalan bölümü 1991’de Makedonya Cumhuriyeti adı altında bağımsız bir cumhuriyet oldu. Makedonya Başbakanı Buckovski Türkiye’ye gelmeden önce Türk gazetecilere şu beyanatı vermiştir: “Türk halkı Makedonya’nın büyük dostu olduğunu isbat etti. Türkiye’de bulunduğum her zaman kendimi ikinci evimde hissederim. Bu açıdan Makedonya’nın NATO ve AB üyelliği için Türk halkından destek bekliyoruz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT