BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kabahati olan yandı!

Kabahati olan yandı!

Kumar oynayana 100 YTL, sarhoş olana, dilencilere, kapalı alanlarda sigara içene, seyyar satıcılara, tahsis edilen yerler dışında hayvan kesene 50 YTL, çevreyi kirletene 20 YTL para cezası verilecekANKARA - Kabahatler Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun, Yeni Türk Ceza Yasası dışında tutulan ve genel ahlak, çevre ve sağlık gibi toplum düzenini ihlal eden kabahatlere idari para cezası ve idari tedbir uygulanmasını öngörürken; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü, ‘haksızlık’ olarak tanımladığı kabahatlere verilecek cezaları hükme bağlıyor. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanamayacak. Dört eşit takdisede de bağlanabilecek olan idari para cezası, Hazine’ye ödenecek. Gürültü yapana 50 YTL Kanunda, kabahat olarak belirlenen eylemler ve cezaları şöyle: * Dilencilik yapan kişiye, 50 YTL; kumar oynayan kişiye, 100 YTL ceza uygulanacak. * Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranan kişiye, 50 YTL para cezası verilecek. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulacak. * Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye sebep olan kişiye, 50 YTL para cezası verilecek. Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bin YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. * Mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. * Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 50 YTL idari para cezası verilecek. * Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın, meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 100 YTL’den 500 YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. * Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından 50 YTL idari para cezası verilecek. * Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. * Kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. * Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 20 YTL idari para cezası verilecek. * Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişi de 50 YTL idari para cezası ödeyecek. * İnşaat artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 100 YTL’den 3 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. * Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını, bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. * Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye 250 YTL idari para cezası kesilecek. Afiş asana 3 bin YTL * Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, 100 YTL’den 3 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. * Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafından 50 YTL idari para cezası verilecek.
Kapat
KAPAT