BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maliye’den ilaç raporu

Maliye’den ilaç raporu

“Türkiye’de ilaç kullanımı Japonya’nın 10’da biri ancak fiyatlar makul değil”ANKARA - Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nca hazırlanan İlaç Raporu’nda, Türkiye’de ilaç kullanımının fazla olmadığı, devletin de ilaçta istikrarlı bir politika uygulayamadığı ortaya kondu. Türkiye’de ilaç sektöründe üretici ve ithalatçı olarak 300’ün üzerinde yerli veya yabancı sermayeli firma faaliyet gösteriyor. 52 yabancı sermayeli firmanın 11’inin Türkiye’de ilaç üretim tesisi bulunurken, diğerleri ilaçlarını ya fason olarak üretiyor, ya da ithalat yoluyla piyasaya sunuyor. Türkiye’de geliştirilmiş hemen hemen hiçbir ilaç bulunmazken, ilaç araştırmalarında maliyetler son derece yüksek seyrediyor. Bir tıbbi ürünün etken maddesinin keşfedilip, farmasötik ürün olarak piyasaya sunulması yaklaşık 10-12 yıl alıyor ve ortalama 800 milyon dolara mal oluyor. Bu da yılda yaklaşık 70-80 milyon dolarlık bir yatırımı gerektiriyor. Raporda, ilaç sektörüne ilişkin şu tespitler yer alıyor: Kişi başı ilaç 60 dolar * 1999-2003 yıllarında Türkiye’de 5 milyar 151 milyon kutu ilaç üretildi. Bunun üretim değeri, 11 milyar 207 milyon dolar. * Türkiye’de yılda ortalama 1.5 milyar dolarlık hammadde ve mamul ithalatı yapılıyor. İlaç ihracatının, ithalatı karşılama oranı da, yüzde 9.5-10 civarında seyrediyor. * Kişi başına ilaç tüketimi, 1999 yılında 39 dolar, 2000 yılında 40 dolar, 2001’de 38 dolar, 2002’de 45 dolar, 2003’te ise 60 dolar olarak gerçekleşti. Kişi başına ilaç tüketimi, Yunanistan’da 163, Japonya’da 377, Fransa’da 284, Avusturya’da 207, Belçika’da 250, Portekiz’de 208, İspanya’da ise 182 dolar. * Türkiye’de yüzde 4.8 olan sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı, ABD’de yüzde 13, Almanya’da yüzde 10.7, Yunanistan’da yüzde 8.3, İspanya’da yüzde 7.7, Polonya’da da yüzde 6.2 * İngiltere’de eczane başına düşen nüfus miktarı 5 bin 38, Finlandiya’da 6 bin 518, Almanya’da 3 bin 796, Fransa’da 2 bin 757, Yunanistan’da bin 138, Bulgaristan’da bin 733, Türkiye’de ise 3 bin 203. Peki ne yapmalı? Kamunun ilaç politikasının “İlacın fiyatının makul olması, ihtiyaç duyulduğunda piyasada hazır bulundurulması, güvenilir ve etkin olması” temeline dayanması gerektiği kaydedilen raporda, çözüm tavsiyeleri de şöyle sıralanıyor: * İlaç fiyat ve geri ödeme politikalarının etkin bir şekilde oluşturulması ve takibi için yeni bir birime ihtiyaç bulunuyor. * Yerli ilaç sanayinin gelişmesi sağlanmalı: İlaç fiyatlarının düşük tutulmasının yanı sıra ilaç sanayiinin gelişmesi hedeflenmeli. * İlaç fiyatları, makul düzeyde olmalı. İlaç fiyatlarını düşük tutacak en etkili mekanizma, yerli ilaç üretimidir. * Geri ödeme sisteminde İngiliz modeli uygulamaya konulmalı. Bütün sosyal güvenlik kurumları adına ilaç alımı için tek bir sözleşme yapmalı. İlacın yerli üretim olup olmadığı gibi ilave kriterlere de yer verilebilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT