BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Papa ve Türkler

Papa ve Türkler

Yeni Papa 16. Benedictus, 8 ay önce Figaro (Paris) gazetesinde çıkan demeçle, Türkiye’ye AB müzakere tarihi verilmesini önlemeye çalıştı.Yeni Papa 16. Benedictus, 8 ay önce Figaro (Paris) gazetesinde çıkan demeçle, Türkiye’ye AB müzakere tarihi verilmesini önlemeye çalıştı. Bizde bile AB muhalifleri olduğu için, o zaman 115 kardinalden biri bulunan Joseph Ratzinger’in Avrupa kıt’asında Müslümanları yadırgayan sözleri beni etkilemedi. Ancak bize Arap Birliği’ne üyelik tavsiye edip o camia içinde gelişmeye çalışmamızı söylemesi, müstakbel Papa’nın, o derecede öğülen teoloji allâmeliğinin yanında Türk tarihini, Türkiye’nin istikametini ve yerini hiç bilmediğini gösterdiği için beni kızdırdı. Başbakan Erdoğan’ın Papalık tahtına oturduktan sonra yeni adıyla 16. Benedictus’un daha realist düşüneceği hakkındaki iyimserliği, şimdilik nâzikâne bir temenniden ibarettir. Hıristiyanların yarısına yakını ve dünya nüfusunun beşte birine yakını Katolik’tir. Yeni Papa, yıllardır Vatikan’a yerleşmiş ve ölen Papa tarafından Hıristiyan inancını yönlendirmek görevine getirilmişti. Şimdi fikir adamı bir teoloğun politikaya uyum sağlaması gerekiyor. Ancak Papa, ilk demecinde Protestan ve Ortodoks Hıristiyanlardan başka Yahudilere de selâm gönderdiği halde Müslümanları unuttu. Bunun neticesi maalesef iyi olmaz. Zira bir kısmı teröre sapan “radikal” Müslümanları tahrik edecektir. Yeni Papa; 1730’da 78 yaşında seçilip 10 yıl sonra ölen 12. Clemens’tan bu yana, en yaşlı Papa olan kardinaldir. Alman asıllı son Papa da 1057’de; yani biz henüz Anadolu kapısında iken ölmüştü. Katolik Bavyera’da doğan 16. Benedictus, İkinci Cihan Savaşı sonunda askere alındı. Alman eri olarak Amerikalılara tutsak düştü. Sonra ilâhiyat tahsiline başladı. Bu arada klasik piyano öğrendi. Musiki bilgisinin ve zevkinin karakterini ılımlılaştıracağını ümid ediyoruz. Papa’yı radikalliğe sevk eden gelişmenin; 1968’de dünyayı ve bu arada Türkiye’yi derinden sarsan komünist öğrenci hareketleri, bunun sonunda din karşıtlığının ve homoseksüelliğin yayılması, meşrulaştırılması, dinî inançların zayıflaması olduğu belirtiliyor. Bunun faturasını Müslümanlara, hele Türklere havale edip Avrupa’yı gül bahçesi hâline getirmek isteği ise, bütün realitelere aykırı düşüyor. Tarihteki bütün papalar gibi dinî liderliğin dışında artık bir devlet ve politika adamı da olan 16. Benedictus’un eleştirilere açık bulunacağı âşikârdır. Kendisini kutluyor, döneminde dünya barışı için yeni terakkiler bekliyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT