BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk- Ermeni münasebetleri

Türk- Ermeni münasebetleri

Türklerle Ermeniler arasındaki münasebetleri sadece son asıra dayandırmak son derece hatalıdır. Bu iki millet arasında 800 yıllık müşterek bir tarih vardır.Türklerle Ermeniler arasındaki münasebetleri sadece son asıra dayandırmak son derece hatalıdır. Bu iki millet arasında 800 yıllık müşterek bir tarih vardır. Bizans zulmü altında inleyen Ermeniler, Selçuklu ve Osmanlı devrinde “Altın çağı”nı yaşamışlardır. Osmanlının Millet-i Sadıka diye andığı Ermeniler 1878 Berlin Antlaşmasından sonra Osmanlıya isyan etmişlerdir. Osmanlıyı yıkan güçler, dün Ermenileri kendi menfaatleri için kullandıkları gibi bugün de kullanmaktadır. 1071’den 1878’e kadar Türkler ve Ermeniler huzur içinde birlikte yaşamış ve kaynaşmışlardır. Çok sayıda Ermeni Osmanlının yüksek seviyeli makamlarında yer almışdır. Ermeni sanatkarların ise Osmanlı eserlerine katkısı son derece büyüktür. 1071- 1878 arası emperyalist güçlerce unutturulup, sadece 1878 sonrası sahnelenerek mevcut yaranın iyileşmesi ve kabuk bağlaması önlenmektedir. Plan Marsilya ve Londra’da hazırlandı Ermeni tehcirinden 23 yıl önce Ermenilerin isyanı için plan Marsilya ve Londra Ermeni ortak sekreterliğince hazırlandığı 9 Ağustos 1982 tarihinde Adana Ermeni başpiskoposuna mektupla gönderildiği Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde mevcuttur. Ve isyan için parola “ölülerimiz için dua ediniz” şeklindedir. Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir’e göre: Mondros Mütarekesinden sonra Osmanlının bütün belgeleri işgal güçlerinin elinde idi. ABD, Ermenilerin isteği üzerine işgal güçlerinden belge istedi. Ve soykırım ile ilgili hiçbir belge bulunmadığı cevabı verildi. 1919- 1921 arasında Maraş, Urfa ve Antep’te Fransız ordusu ile işbirliği yapan Ermenilerin ve Fransızların soykırımı ortadadır. Fransa’nın bu zulmü Fransa Parlamentosu önüne konulmalıdır. Fransa arşivlerinde yer alan ve Ermenilerle ilgili 5 ciltlik kitapta 1923 yılında Ermenistan Başbakanı: “Taşnak ve Hınçak örgütlerinin silahlı eylemlerde bulunması. Osmanlı Devletinde Ermenilerin silahlanarak devletle mücadeleye girmeleri ve insanları öldürmelerinin büyük bir hata olduğunu” itiraf etmektedir. Batı’nın sözde soykırım iddiası temelsizdir. Belgeleri ortaya koysunlar. 5- 6 adet belge diye ortaya koydukları sahte evraklardır. Bütün Osmanlı topraklarında 1.2 milyon Ermeni bulunuyordu. 1.5 milyon Ermeni katledildiği yalandır. Ama Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğündeki belgelere göre 1910- 1922 yılları arasında sadece Anadolu’da 500 binden fazla Türkün, Ermeniler tarafından katledildiği yer, tarih ve hatta isimler belirtilerek kayıt altında tutulmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT