BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya çapında bir şair: Fuzûlî

Dünya çapında bir şair: Fuzûlî

Kültür ve Medeniyet hazinemize eşsiz eserler armağan eden sanatkârlarımızdan birisi de Fuzûlî’dir. Edebiyat sahasında dünya çapında şöhrete sahiptir. Onun meydana getirdiği eserler asırlar boyu dillerden düşmemiştir...Şiir dalında meydana getirdiği eserlerin dünya klasikleri arasında mümtaz bir yeri olan Fuzûlî’nin şiir sanatına kabiliyeti henüz çocukluk yıllarında belli olmuştur. O çok küçük yaştan itibaren diz çöktüğü ilim ve irfan rahle-i tedrisinden aldığı geniş malumatı, ruhundaki İlâhî aşkla yoğurup, sanat potasına dökerek mükemmel bir şekil halinde nesillere cömertçe armağan etmesini bilmiştir. Bu yolda gösterdiği gayret ve Hak âşıklığındaki ihlasıdır ki Onu unutulmayanlar listesine kaydettirmiştir... Kerbelâ’da dünyaya geldi Fuzûlî’nin doğum tarihi hakkında kesin bir rakam söylenememekle birlikte 1480’de Kerbelâ’da dünyaya gelmiştir. Babası Süleyman Efendi, Hille Müftülüğü yapmıştır... Asıl adı Mehmed olan Fuzûlî ilk tahsilini babasının eğitim halkasında yapmıştır. Daha sonra çevrenin meşhur âlimlerinden de dersler almıştır. Kayınpederi Hoca Rahmetullah da ders aldığı âlimler arasındadır... Kısa zamanda ilim, irfan vadisinde hayli mesafe olan Fuzûlî şiire olan kabiliyetiyle, tahsil ettiği ilimleri edebiyatın bu zorlu dalında işlemeye başladığında, devrinin bütün mühim ilimlerini kazanmış hüviyete sahip bulunmaktaydı... Ana lisanı Türkçe’den başka Arapça ve Farsça lisanını da elde etmiş ve lisan bilgisini mükemmel eserler verebilecek derecede ileri seviyeye ulaştırmıştır... Fuzûlî’nin verdiği eserlerle şöhreti Irak ve İran’dan taşarak Osmanlı topraklarına kadar yayılmıştır. Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1534’te Bağdat’ı fethetmesi üzerine, bu şanlı padişaha her biri parlak eser olan 5 ayrı kaside takdim etmiş, bu cihangir Osmanlı padişahını methederek fethini alkışlamıştır. Kanunî’nin yakın ilgisi “Geldi burc-ı evliyaya Pâdişâh-ı nâmdâr” diyen Fuzulî, “Kasîde-i der tavsîf-i Bağdad ve medhi Sultan Süleyman” eserinin bu mısrayla aynı zamanda Bağdad’ın fethi olan H. 941 senesine tarih düşürmüştür. Bağdad’ın fethinden sonra Osmanlı tâbiyetine giren Fuzûlî’ye Kanunî Sultan Süleyman yakın ilgi göstermiş ve maddî bakımdan oldukça fakir olan şaire vakıf gelirlerinden günde 9 akçalık bir tahsilat bağlatmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT