BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belediye Kanunu Sezer’den geçti

Belediye Kanunu Sezer’den geçti

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”nu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yasa yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.ANKARA- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”nu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yasa yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Ancak Cumhurbaşkanı Sezer, Yasa’nın 14. maddesinin ikinci fıkrasının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’nden dava açacak. Sezer, daha önce yasayı kısmen iade etmiş, yasa TBMM’de 3 Temmuz 2005 tarihinde aynen kabul edilmişti. Onaylanan “Belediye Kanunu” belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Yasaya göre, nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilecek. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunlu olacak. İçme ve kullanma suyu havzaları ile SİT ve diğer koruma alanlarında ve meskun sahası, kurulu bir belediyenin sınırlarına 5 kilometreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamayacak. “Hemşehri Hukuku” geliyor “Hemşehri Hukuku” uygulaması getiren yasaya göre, herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisi sayılacak. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları olacak. Yeni Kanun’la Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapacak. Ayrıca belediye başkanları, görevlerinde kaldıkları sürece siyasi partilerin ve profesyonel spor kulüplerinin yönetim organlarında görev alamayacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Sezer’in Anayasa Mahkemesi’nde dava açacağı hüküm, “belediyenin, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri yapmasını ve yaptırmasını” içeriyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92934
  % -0.38
 • 5.4048
  % -1.26
 • 6.1143
  % -1.26
 • 6.919
  % -2.63
 • 210.553
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT