BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Günahtan kaçınmak herkese farzdır...

Günahtan kaçınmak herkese farzdır...

Günâhların hepsi, Allahü teâlânın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Bir küçük günâhı yapmamak, bütün cihanın nâfile ibâdetlerinden daha sevâbdır. Çünkü, nâfile ibâdet farz değildir. Günâhlardan kaçınmak ise herkese farzdır...Günâh, Allahü teâlânın emrini yapmamak, yasaklarından kaçmamak, O’na isyân etmek demektir. Günâhlar, büyük ve küçük diye ikiye ayrılırsa da, küçük günâhlardan da büyük günâh gibi kaçınmak hiçbir günâhı küçümsememek lâzımdır. Çünkü Allahü teâlâ, intikam alıcıdır. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını günâhlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günâh, gazâbına sebeb olabilir. Küfrden ve bid’attan başka günâhlar ikiye ayrılır: 1- Allahü teâlâ ile kul arasında olan günâhlar. İçki içmek, namaz kılmamak gibi. 2- Kullar arasındaki günâhlar. Dövmek, öldürmek, hırsızlık, gıybet, iftira gibi. Günâhların büyüğünden de, küçüğünden de çok sakınmalıdır. Çünkü hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Bir zerrecik [Yâni çok az] bir günâhtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibâdetleri toplamından daha iyidir.) Bazı büyük günâhlar! Günâhların hepsi, Allahü teâlânın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Bir küçük günâhı yapmamak, bütün cihanın nâfile ibâdetlerinden daha sevâbdır. Çünkü, nâfile ibâdet farz değildir. Günâhlardan kaçınmak ise herkese farzdır. Tövbe edilmeyen herhangi bir günâhtan Allahü teâlâ intikam alabilir. Çünkü gazâbını günâhlar içinde saklamıştır. Yüz bin sene ibâdet eden makbûl bir kulunu, bir günâh için, sonsuz olarak reddedebilir. Hiçbir şeyden de çekinmez. Meselâ iki yüz bin sene itaat eden İblis’in (Şeytan’ın), kibredip secde etmediği için ebedî mel’un olduğunu Kur’ân-ı kerîm haber veriyor. Bir adam öldürdüğü için Âdem aleyhisselâmın oğlunu ebedî Cehennemlik etmiştir. Mûsâ aleyhisselâm zamanında (ism-i a’zam)’ı bilen, çok ibâdet eden ve her duâsı kabûl olan Bel’am-ı Bâurâ isimli bir zât, bir günâha az bir meylettiği için, îmansız gitti. (Onun gibiler köpek gibidir) diye dillerde kaldı. Karun, akrabası Mûsâ aleyhisselâmın ettiği duâ ve öğrettiği ilim sebebiyle o kadar zengin olmuştu ki, yalnız hazinelerinin anahtarlarını kırk katır taşırdı. Bu kadar zengin olduğu halde birkaç kuruş zekât vermediği için bütün malı ile birlikte, yer altına sokularak helâk oldu. Eshâb-ı kirâm arasında çok kıymetli bir yeri bulunan Sa’lebe bin Ebi Hâtıb, bir kerre sözünde durmadığı için sahabilik şerefinden mahrum kalarak îmânsız gitti. Allahü teâlâ, bunlar gibi daha nice kimselerden, bir günâh sebebiyle böyle intikam almıştır. Büyük günâhların çeşidi pek çok ise de bazıları şunlardır: 1- Allahü teâlânın rahmetinden ümidini kesmek. 2- Allahü teâlânın azâbından korkmamak. 3- Ana-babaya âsi olmak. Ana-babaya âsî olmaktan çok sakınmalıdır. 4- Adam öldürmek. Kasten adam öldürenlere Cenâb-ı Hakkın lânet ettiği ve onlara büyük azâb hazırladığı bildirilmektedir. 5- Faiz yemek. Faiz yiyenlerin mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacakları, şiddetli azâba düçâr olacakları bildirilmektedir. 6- Sihir (büyü) yapmak. Sihir, küfre yakın en kötü bir harâmdır. 7- Zina etmek. 8- Livata etmek. Hadîs-i şerîfte (Lût kavminin amelini yapan mel’undur) buyuruldu. 9- Yalan yere yemin etmek. 10- İçki içmek. Dünya ve âhiret saadetini düşünerek her türlü alkollü içki içmekten kaçınmalıdır. 11- Namaz kılmamak. 12- Sıla-i rahmi terk etmek. Sıla-i rahm, ana-baba ve diğer yakın akrabayı ziyaret etmek demektir. 13- Gıybet etmek. 14- Söz taşımak. 15- Yalan söylemek. 16- Alış-verişte hile etmek. 17- Kalb kırmak. 18- Hased etmek. Başkalarına verilen ni’metleri kıskanmamalı, hased etmemelidir. Hased ömrü kısaltır. İnsanı huzursuz eder. 19- Emanete hıyânet etmek. 20- Kibretmek, büyüklenmek. 21- Hırsızlık etmek. 22- Uyuşturucu madde kullanmak. 23- Yalancı şahitlik etmek. 24- Harbde düşmandan kaçmak. 25- Rüşvet almak ve vermek. 26- Zekât ve uşur vermemek. 27- Canlı hayvanı ateşte yakmak. 28 Kur’ân-ı kerîmi öğrendikten sonra okumasını unutmak. 29- Avret yerlerini başkasına göstermek ve başkalarının avret yerlerine bakmak. 30- Ettiği iyiliği başa kakmak. 31- İlim öğrenmekten kaçmak ve câhillikte israr etmek. (Ehl-i sünnet itikadını, farzları, harâmları ve lüzumlu olan her bilgiyi öğrenmemek.) 32- İntihar etmek. 33- Küçük günâha devam etmek. Küçük günah yoktur!.. Hadîs-i şerîfte (Küçük günâha devam edilirse büyük günâh olur) buyuruldu. Mü’min, her günâhın Allahü teâlâya isyân olduğunu bildiği için küçük de olsa büyük görür. O halde her günâhı yakıcı ateş olarak bilmeli ve günâh işlemekten çok korkmalıdır. Ufak bir günâh işleyince hemen tövbe ve istiğfar etmelidir. Cenab-ı Hak tövbe ve istiğfar edilen bütün günâhları affedeceğini vaad etmiştir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7189
  % -0.35
 • 5.4759
  % -0.45
 • 6.2317
  % -0.78
 • 193.34
  % -0.66
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT