BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyük devlet adamı Bayezid Paşa

Büyük devlet adamı Bayezid Paşa

Bayezid Paşa, Ankara Savaşında, Şehzade Mehmed’i Timur kuşatmasından kurtararak Amasya’ya getirmeyi başarmış bir kahramandar. Osmanlı birliğini yeniden kurmaya çalışan Çelebi Mehmed’in yanında yer almış bir devlet adamıdır...Bayezid Paşa, Çelebi Sultan Mehmed ve İkinci Murad devri Vezir-i azamlarındandır. Amasyalı olup babasının adı Yahşi’dir. Çelebi Sultan Mehmed Amasya’da Sancakbeyi iken hizmetine girdi. Ankara Muharebesinden sonra Osmanlı şehzadeleri arasındaki mücadelede, Çelebi Mehmed’in safında yer aldı ve tahta geçince de onun birinci veziri oldu (1413). Karamanoğlu üzerine yapılan bir seferde gösterdiği başarı üzerine Vezir-i azamlık makamına ilave olarak kendisine Rumeli Beylerbeyliği de verildi (1414)... Teslim olmak zorunda kaldı Şeyh Bedreddin İsyanının bastırılmasında önemli rol oynayan Bayezid Paşa, İkinci Murad Hanın tahta geçmesinden sonra da görevlerine devam etti. Bu sırada Mustafa Çelebi “Düzmece Mustafa” İsyanı meydana geldi. Mustafa Çelebi, Bizans İmparatorunun da desteğiyle Rumeli’de durumu lehine çevirmeye başladı. Bunun üzerine ll. Murad Han’ın emriyle, Bayezid Paşa Rumeli’ye geçerek Mustafa Çelebi üstüne yürüdü. İki kuvvet Sazlıdere mevkiinde karşılaştı... Fakat ilk temasta Bayezid Paşa kuvvetlerinin önce sağ kolu ve onu takiben sol kolu Mustafa Çelebi tarafına geçti. Bu vaziyet üzerine teslim olan Bayezid Paşa, Mustafa Çelebinin yanında bulunan Aydınoğlu Cüneyd Beyin ısrarıyla boynu vurularak öldürüldü. Kabri Sazlıdere’dedir. Muktedir bir devlet adamı Torunları zamanımıza kadar gelmişlerdir. Muktedir bir devlet adamı olan Bayezid Paşa, aynı zamanda hayırsever bir insandır. Amasya’da cami, imaret ve medrese inşa ettirmiştir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT