BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beş zulmetin beş ışığı

Beş zulmetin beş ışığı

Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Eğer böyle olmasa idi, yani Allahü âlem, bu şehâdete mağrûr olup, ibâdete ve tâate tembellik edip, gevşek davranmasalardı, beş kimseye şehâdet ederdim ki, muhakkak onlar Cennet ehlindendir.Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Eğer böyle olmasa idi, yani Allahü âlem, bu şehâdete mağrûr olup, ibâdete ve tâate tembellik edip, gevşek davranmasalardı, beş kimseye şehâdet ederdim ki, muhakkak onlar Cennet ehlindendir. Birisi, çoluk-çocuk sâhibi olan kimse. Birisi, zevci ondan râzı olan hanım. O hanım ki, mehrini ve çeyizini zevcine hediye eder. Birisi o kimse ki, anne-babası ondan râzı olur. Birisi o kimse ki, günâhdan tövbe eder.” Hazreti Ebû Bekir’den mervîdir, buyurdular ki, “Beş zulmetin beş ışığı vardır. Dünya zulmettir, ışığı, tâattir. Günâh zulmettir, ışığı tövbedir. Kabir zulmettir, ışığı, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullahtır. Âhiret karanlıktır, bunun ışığı, sâlih ameldir. Sırat karanlıktır, ışığı, yakîndir.” Hazreti Osman’dan mervîdir, buyurdu ki: “Beş nesne müttekîler alâmetlerindendir. Dinini ıslâh eden kimseler ile oturmak. Şehvetinin ve lisânının üzerine gâlib olmak. Kendisine dünyadan erişen çok şeyi vebâl görmek. Âhiretten az bir şey erişirse, onu kendisine ganîmet bilmek. Harâm olur korkusu ile helalden midesini çok doldurmamak. Başkalarını kurtulmuş, kendisini helâk olmuş bilmek.” Hazreti Ali’den mervîdir, buyurdu ki: “Beş haslet olmasaydı, insanların hepsi sâlih olurlar idi. Câhilliğe kanaat etmek. Dünyaya hâris olmak. Malın fazlasına cimrilik. Reyde, fikirde ucb, kendini beğenmek.” Hazreti Ebû Bekir buyurdu ki: “İblîs, önünde durur. Nefis, sağında durur. Hevâ solunda durur. Dünya arkanda durur. Etrâfında âzâlar durur. Cebbâr olan Cenab-ı Hak seni devamlı görür. İblîs, seni dinini terk etmekten yana davet eder. Nefis, seni masiyetten yana davet eder. Hevâ, şehvetlerden yana davet eder. Dünya, kendini âhirete tercihten yana davet eder. Âzâlar [uzuvlar], günâh işlemekten yana davet eder. Cebbâr, seni Cennet ve mağfiretten yana davet eder. Her kim ki, İblîs’e icâbet ederse, dîni gider. Her kim ki, nefse icâbet etti, rûhu necât bulmaz. Her kim ki, hevâya icâbet ederse, akıl ondan gider. Her kim ki, dünyaya icâbet ederse, âhireti gider. Her kim ki, a’zâlara [uzuvlara] icâbet ederse, Cennet elinden gider. Her kim ki, Allahü teâlâya icâbet ederse, bütün fenâ ve zararlı şeyler ondan gider. Bütün hayırlara nâil olur.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT