BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G-20 maratonu başlıyor

G-20 maratonu başlıyor

Türkiye’nin de üye olduğu G-20’nin bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı, 16 Aralık’ta Berlin’de yapılacakSanayileşmiş ülkeler grubu G-7 ve Türkiye’nin de yer aldığı bazı önemli yükselen pazarların dahil olduğu G-20 oluşumunun bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı, 16 Aralık Perşembe günü Berlin’de yapılacak. Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının katılması nedeniyle Türkiye’yi Maliye Bakanı Sümer Oral’ın temsil edeceği toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ve Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp ile Müsteşar Yardımcısı Ferhat Emil katılacak. G-20’nin ilk iki yıllık dönem için başkanlığını Kanada Maliye Bakanı Paul Martin yaparken, Berlin’deki zirvenin ev sahipliğini ise Federal Almanya Maliye Bakanı Hans Eichel yapacak. Türkiye, geçtiğimiz 15 Kasım’da Kanada’nın Ottawa kentinde yapılan ön hazırlık toplantısında, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Erdoğan Öner tarafından temsil edilmişti. TOPLANTININ ANA KONUSU Berlin’deki G-20 toplantısının ana konusunu, 1997 yılındaki küresel mali krizden derslerin çıkarıldığı, “Mali Kırılganlığı Azaltma” olurken, alt konu başlıkları ise “Küresel Entegrasyon Sorunlarına İç Tepkiler ve Uluslararası Kamuoyunun Rolü” şeklinde olacak. 15 Aralık Çarşamba günü, üye ülkelerin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının tanışması ve ortak akşam yemeği ile başlayacak toplantı, 16 Aralık Perşembe akşamı, küresel mali konuların tartışılmasıyla son bulacak. Toplantıda, gelecekteki krizlerin önlenebilmesi açısından, ülkelerin ekonomik verilerinin şeffaflığı üzerinde de durulması bekleniyor. G-20, NİÇİN OLUŞTURULDU? Özellikle 1997 yılında, Uzakdoğu’da başlayarak birçok gelişmekte olan ülkeyi etkileyen küresel mali krizin önceden tahmin edilememesi nedeniyle bu türden krizleri önceden tahmin edebilecek mekanizmalar oluşturulmaya başlandı. 1997 krizinin tahmin edilememesinin temel nedeni olarak, ülkelerin mali tablolarının şeffaf olmaması gösterilirken, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında daha sıkı bir işbirliği kurulması görüşü benimsendi. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sonunda, 26 Eylül 1999’da, sanayileşmiş 7 ülke ile aralarında Türkiye, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Avustralya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Güney Kore’nin de bulunduğu 11 ülke ve IMF-Dünya Bankası ile Avrupa Birliği gibi kurumların da bulunduğu G-20 adlı bir oluşuma gidildi. Amacý nedir? G-20, üye ülkeler arasýnda, ekonomik ve mali konularda daha sýký bilgi alýþveriþini teþvik ederek, küresel ekonomiyi istikrara kavuþturmak ve dünya ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme trendine sokmayý amaçlýyor. Ýlk iki yýl için dönem baþkanlýðýný Kanada Maliye Bakaný Paul Martin’in yapacaðý G-20’nin dönem baþkanlýklarý, G-7 üyeleri arasýnda sýrasýyla deðiþecek. Ýleriki yýllarda, G-20’nin IMF-Dünya Bankasý ve Avrupa Birliði tarafýnda iþgal edilen iki temsilcilik koltuðuna, geliþmekte olan iki ülkenin alýnacaðý belirtiliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT