BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özelleştirmeye devam

Özelleştirmeye devam

Hemen her özelleştirmeyi müteakip, bazı sendikalar idari yargıya gidiyor, yürütmenin durdurulması ve özelleştirme işleminin iptali için dava açıyorlar. Bu gibi davalar ve yargının bazen bu doğrultuda karar vermesi ülkemize pahalıya mal oluyor, yerli ve yabancı yatırımcılar caydırılıyor...Hemen her özelleştirmeyi müteakip, bazı sendikalar idari yargıya gidiyor, yürütmenin durdurulması ve özelleştirme işleminin iptali için dava açıyorlar. Bu gibi davalar ve yargının bazen bu doğrultuda karar vermesi ülkemize pahalıya mal oluyor, yerli ve yabancı yatırımcılar caydırılıyor... Zamanında yeterli sermaye brikimi olmadığı için mecburen Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) denilen bu kuruluşlar devlet eliyle kurulmuş, ama zamanımızda bu kuruluşları devam ettirmek, ekonomik olarak kamu yararına görülmemektedir. Bütün dünyanın yaptığı özelleştirmeyi biz de daha fazla geciktirmeden tamamlamalıyız. Bir KİT olan Elazığ’daki Etibank Ergani Bakır İşletmeleri’nde bir dönem çalıştım. bu tür kuruluşların ekonomik olamayacağını açıkça gördüm. Bilindiği gibi, özellikle siyasetçiler bu tür kuruluşları istismar eder, yandaşlarıyla doldururlar. Çalıştığım yıllarda o müessesede 3 bin civarında eleman çalışıyordu. Halbuki aynı iş bin kişiyle rahatlıkla yapılabilirdi. Bir müessesenin bu kadar fazla elemanla ayakta kalamayacağı sır değil. Nitekim ekonomik olarak devam edemedi, kapısına kilit vuruldu, oradaki insanlara da göç yolları göründü... Diğer KİT’ler de benzer şekilde idi ve elden çıkarılmak zorunda kalındı... Adalet, Emniyet, Sağlık ve Eğitim dışındaki tüm sektörlerin özelleştirilmesi bence en sağlıklı yaklaşım olur. Karayolları, havayolları, demiryolları da buna dahil... Yabancı sermayeye ve özel sektöre soğuk bakmak, engeller çıkarmak ülkeye ve işsizlere yapılacak en büyük kötülüktür. Hele bazı çevrelerin “ülke satılıyor” yaygarasıyla, yabancı yatırımcıya karşı çıkması anlaşılır gibi değil. Körfez sermayesi veya petrodolarları ülkemize biran önce çekmenin formülünü bulmalı; ülkemizin kalkınması ve işsizliğe çare olabilecek bu tür adımları kimse engellememelidir. * Necdet Akman >> Adliyemiz taşındı, zor durumda kaldık Bizler, Konya Adliyesi’nde çalışan sıradan memurlarız. Yaklaşık iki ay önce, yeni Adliye Binası’na taşındık. Yeni Adliye Binası, çoğumuzun oturduğu Selçuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıktadır. Biz sıradan personele servis imkanı sağlanmadığı için, işe gidiş-gelişlerimizde büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Eski adliyemizde öğle yemeğini adliye personeli pişiriyor, Bakanlık da bir miktar katkıda bulunuyordu, öğle yemeğini 1.75 YTL’ye yiyebiliyorduk. Şimdi ise 3.50 YTL’ye çıktı. Diğer ihtiyaçlarımız da hesaba katılınca, zaten cüzi maaşlar alan biz sıradan memurlar zor durumlara düştük, maddi kayıplara uğradık... Eski adliyemizde olduğu gibi, yemek ve diğer ihtiyaçlarımızın bütçemize uygun fiyatla sunulmasını, ihtiyaçlarımız için uygun ortamın hazırlanmasını ve servis imkanının bizlere de sağlanmasını istiyoruz... * Konya Adliyesi çalışanları - KONYA >> Veterinerler zor durumda! Tarım Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan veteriner sağlık çalışanları; 81 il, 850 ilçe, 3.200 belde ve 35 binden fazla köyde, zorlu arazi ve iklim şartlarında dağ tepe demeden köy köy dolaşıp, 10 milyondan fazla büyükbaş, 30 milyondan fazla küçükbaş hayvana şap aşısı, 1 milyon doza yakın da kedi/köpek vb. hayvanlara kuduz aşısı uyguluyorlar. Ayrıca küpesi olmayan büyükbaş hayvanlara küpe takarak, elektronik ortamda veri tabanına kayıt ediyorlar. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri ve Laboratuvarlarda çalışan uzman veteriner hekimler analiz, teşhis, araştırma ve aşı/biyolojik madde üretim çalışmalarını başarıyla yürütüyorlar. Bunların yanısıra; Bruselloz, Tüberküloz, Şarbon başta olmak üzere bulaşıcı ve zoonoz karakterli onlarca hastalıkla mücadele ediyor; kuş gribi eğitimi, kene mücadelesi, arıcılık işletmelerinin kayıt altına alınması, suni tohumlama, gıda denetimi, kalıntı izleme, ruhsatlandırma/denetim, hayvan sevkleri ve kontrolleri gibi bir sürü iş sırtlarında. Bunca yıldır; araç/gereç/mali kaynakların noksanlığı ve teknik imkânların yetersizliği de onları pes ettiremedi; hayvan sağlığı ve üretimine, halk sağlığına hizmete aynı şevkle devam ettiler. Bütün bunlara rağmen; Veteriner Hekimlere ortalama 1200, Veteriner Sağlık Teknisyenlerine 950 YTL maaşı layık görülüyor! Yıllık 25 YTL giyim yardımı, 40 kuruş aşı uygulama ücreti takdir ediliyor! Zoonoz hastalıklarla kendi sağlıklarını tehlikeye atarak mücadele ettikleri için uzun yıllar önce elde edilen ve kazanılmış hakları olan fiili hizmet (yıpranma payı) kaldırılıyor! Ancak bu şartlar altında veteriner hizmetlerinin aksayacağı ve bu durumun yakın gelecekte hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve insan sağlığı için ciddi problemler oluşturabileceği, ayrıca Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde de önemli teknik engellerin karşımıza çıkacağı gerçeğinin akıldan çıkarılmaması gerektiği kanısındayız. * AB Veteriner Hekim Platformu >> Yaş işleri ne oldu? Sayın Milletvekilleri; Meclis tarafından, devlet memurluğuna ilk defa atanacak kişilerle alakalı yaş sorunu kaldırılmıştı. Dikkat edin, şu ana kadar açılan tüm sınavlarda (KPSS baz alınarak kurumların kendi yaptıkları), 30-32-33-35 gibi yaş aranmaktadır. Özel şart adı altında araya sıkıştırılan bu maddelerden haberiniz var mı? Var da önemsemiyor musunuz? * Feyzullah Kara
Kapat
KAPAT