BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Siyasî etik

Siyasî etik

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne başkan seçilen her zâtın ilk işlerinden biri, bir politik (siyasî) etik veya daha doğru ifadeyle milletvekili statüsü taslağı hazırlatmak oldu.Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne başkan seçilen her zâtın ilk işlerinden biri, bir politik (siyasî) etik veya daha doğru ifadeyle milletvekili statüsü taslağı hazırlatmak oldu. Bu dosyalar şimdi sayın başkanımız Köksal Toptan’ın emrindedir. Hiçbiri, maalesef ki maalesef, uygulamaya konulmadı. Milletvekillerimizin statüsü, çağdaş demokrasilerdeki hâline getirilemedi. Zira bir dokunulmazlıklar kalksın! popülizmi başladı. Medya, milletvekili dokunulmazlığı, maaşı, emekliliği konularını tiraj ve reyting faktörü sayarak öylesine benimsedi ki, vekilsiz bir demokrasi hattâ devlet daha iyi olurdu imajı oluştu. Hiç milletvekili savunan yazı, haber gördünüz mü? Demokrasi, milletvekili dokunulmazlığı üzerine kurulmuş bir rejimdir. Şöyle milletin haklarını korkusuzca ve engellenmeden savunması için kral’ın hışmına karşı müeyyideler gerekmiştir. Dokunulmazlığın kökeni budur. Kaldırırsanız, canı çeken savcı, polis, mülkî âmir milletvekiline sataşarak, görevini yapamaz hâle getirir. Onun için Atatürk, şikâyet eden bir başbakanını (meb’usun maaşına ve imtiyazına dokunmayınız!) cümlesiyle uyarmıştır. Atatürk’ü mareşal, başkomutan, meclis ve cumhurbaşkanı yapan, milletvekilleridir. Milletvekilliği çok harcaması olan bir meslektir. Maaşı, harcamasına yetmez. Malını mülkünü satarak dönemini kapatır. Daha doğrusu vaktiyle milletvekilliği bu idi. Zamanla pek çok ülkede ve bizde, siyasî nüfuzunu kullanarak mal ve mülk edinmeye çalışan, hattâ sırf bunun için parlamentoya giren çirkin politikacı tipi oluştu. Batı demokrasilerinde, derhal bu tipleri engelleyici tedbirler alındı. Biz, birçok işimizdeki gibi ihmal ettik. Tedbir, milletvekillerini, görevi müddetince, para işlerinden ayırmak, ticaret ve kazançla ilişkisini yed-i emîne bırakarak kesmektir. Milletvekili, para mukabili hiçbir ek iş ve görev yapmamalıdır. San’at ve telif faaliyetleri tabiatiyle hariçtir. Bu statünün bizde de olması için yirmi yılda kırk makale yazdım. Dokunulmazlığın hiçbir demokraside tamamen kaldırılmadığını belirttim. Zenginleşmek için Meclis’e girenlere karşı nefretimi saklamadım. Şimdi sayın Başbakan’ın kesin talimatı söyleniyor. Başkan Köksal Toptan da bu kaçınılmaz, geçiştirilemez reformu gerçekleştirecek birikime ve kararlılığa sahiptir. Böylece bizde de çağdaş politikacı karakteri yerleşecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT