BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ediz Hun’la yeşil bir sayfa açtık!

Ediz Hun’la yeşil bir sayfa açtık!

Dün­ya hız­la kir­le­ni­yor, eko­lo­jik den­ge bo­zu­lu­yor, küresel ısın­ma ve umur­sa­maz­lık ik­li­mi teh­dit edi­yor... Da­ha sağ­lık­lı ve da­ha gü­zel bir çev­re için Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Ediz Hu­n’­la ye­ni bir say­fa açı­yor...Dün­ya hız­la kir­le­ni­yor, eko­lo­jik den­ge bo­zu­lu­yor, küresel ısın­ma ve umur­sa­maz­lık ik­li­mi teh­dit edi­yor... Da­ha sağ­lık­lı ve da­ha gü­zel bir çev­re için Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Ediz Hu­n’­la ye­ni bir say­fa açı­yor... BEK­LE­YİN...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT