BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Japonya’da 8 hastanenin geri çevirdiği kadın öldü

Japonya’da 8 hastanenin geri çevirdiği kadın öldü

Ja­pon­ya’da do­ğum yap­mak üze­rey­ken be­yin ka­na­ma­sı ge­çi­ren bir has­ta­nın, 8 has­ta­ne ta­ra­fın­dan geri çevrilmesinin ardından öl­me­si büyük tepki çekti.Ja­pon­ya’da do­ğum yap­mak üze­rey­ken be­yin ka­na­ma­sı ge­çi­ren bir has­ta­nın, 8 has­ta­ne ta­ra­fın­dan geri çevrilmesinin ardından öl­me­si büyük tepki çekti. Yet­ki­li­le­rin açık­la­ma­sı­na gö­re, bu ay ba­şın­da 36 ya­şın­da­ki ka­dın has­ta­yı, baş­kent Tok­yo’da­ki 8 has­ta­ne ye­ter­li dok­tor­la­rı bu­lun­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ka­bul et­me­miş­ti. Bir sa­at son­ra has­ta­yı ka­bul eden bir has­ta­ne, ka­dı­nı se­zar­yen­le do­ğu­ma ve be­yin ame­li­ya­tı­na almış an­cak has­ta 3 gün son­ra hayatını kaybetmişti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT