BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Livni hükümeti kuramadı İsrail erken seçime gidiyor

Livni hükümeti kuramadı İsrail erken seçime gidiyor

İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehud Ol­mert’in is­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan bir tür­lü ye­ni hü­kü­me­ti ku­ra­ma­yan İs­ra­il Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Tzi­pi Liv­ni, er­ken ge­nel se­çim çağ­rı­sın­da bu­lun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehud Ol­mert’in is­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan bir tür­lü ye­ni hü­kü­me­ti ku­ra­ma­yan İs­ra­il Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Tzi­pi Liv­ni, er­ken ge­nel se­çim çağ­rı­sın­da bu­lun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. İk­ti­dar­da­ki Ka­di­ma Par­ti­si’nin li­de­ri olan Liv­ni’nin, Dev­let Baş­ka­nı Şi­mon Pe­res ile bir ara­ya ge­le­rek, hü­kü­met kur­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­lan­dı­ğı­nı bil­dir­me­si bek­le­ni­yor. İs­ra­il’de se­çi­min en er­ken mart ayın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT