BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Mustafa’ 29 Ekimde izleyiciyle buluşuyor

‘Mustafa’ 29 Ekimde izleyiciyle buluşuyor

Ga­ze­te­ci-ya­zar Can Dün­dar’ın ya­zıp yö­net­ti­ği “Mus­ta­fa” fil­mi, Sa­ban­cı’nın kat­kı­la­rıy­la 29 Ekim’de iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şu­yor. Türk kül­tür ha­ya­tı­na bir­çok ka­lı­cı eser ka­zan­dı­ran Sa­ban­cı, “Mus­ta­fa” fil­mi­ni sos­yal so­rum­lu­luk an­la­yı­şı çer­çe­ve­sin­de des­tek­le­ye­rek, ulu ön­de­ri Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nda bir de­fa da­ha Türk top­lu­mu ile bu­luş­tur­ma­yı amaç­lı­yor.Ga­ze­te­ci-ya­zar Can Dün­dar’ın ya­zıp yö­net­ti­ği “Mus­ta­fa” fil­mi, Sa­ban­cı’nın kat­kı­la­rıy­la 29 Ekim’de iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şu­yor. Türk kül­tür ha­ya­tı­na bir­çok ka­lı­cı eser ka­zan­dı­ran Sa­ban­cı, “Mus­ta­fa” fil­mi­ni sos­yal so­rum­lu­luk an­la­yı­şı çer­çe­ve­sin­de des­tek­le­ye­rek, ulu ön­de­ri Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nda bir de­fa da­ha Türk top­lu­mu ile bu­luş­tur­ma­yı amaç­lı­yor. Fil­min mü­zik­le­ri­ni ün­lü mü­zis­yen Go­ran Bre­go­vic bes­te­le­di. Ata­türk’ün as­ke­ri, si­ya­si ve in­sa­ni yön­le­ri­ni an­la­tan film, 181 si­ne­ma­da 191 kop­ya ile viz­yo­na gi­re­cek. Yurt­dı­şın­da bir­çok ta­nın­mış fes­ti­val­den da­vet alan fil­min İn­gi­liz­ce ve Al­man­ca çe­vi­ri­le­ri de ha­zır­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT