BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > G.Kore’de âmâlar masör olabilecek

G.Kore’de âmâlar masör olabilecek

Gü­ney Ko­re Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, gör­me bo­zuk­lu­ğu olan­la­rın da ma­sör bel­ge­si ala­bi­le­ce­ği­ne ka­rar ver­di. Li­sans­sız ma­sör­le­rin ya­sa­ya kar­şı aç­tı­ğı da­va, 2006’da leh­le­ri­ne so­nuç­lan­mış­tı.Gü­ney Ko­re Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, gör­me bo­zuk­lu­ğu olan­la­rın da ma­sör bel­ge­si ala­bi­le­ce­ği­ne ka­rar ver­di. Li­sans­sız ma­sör­le­rin ya­sa­ya kar­şı aç­tı­ğı da­va, 2006’da leh­le­ri­ne so­nuç­lan­mış­tı. 7 bin 100 gör­me bo­zuk­lu­ğu olan ma­sö­rün üye ol­du­ğu Ko­re Ma­sör­ler Der­ne­ği, pro­tes­to gös­te­ri­le­ri dü­zen­le­miş, 3 âmâ ma­sör in­ti­har et­miş­ti. Bu ge­liş­me­ler­den son­ra par­la­men­to, ya­sa­yı ye­ni­den gör­me bo­zuk­lu­ğu olan­la­rın le­hi­ne dü­zen­le­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT