BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > G.Kore’de âmâlar masör olabilecek

G.Kore’de âmâlar masör olabilecek

Gü­ney Ko­re Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, gör­me bo­zuk­lu­ğu olan­la­rın da ma­sör bel­ge­si ala­bi­le­ce­ği­ne ka­rar ver­di. Li­sans­sız ma­sör­le­rin ya­sa­ya kar­şı aç­tı­ğı da­va, 2006’da leh­le­ri­ne so­nuç­lan­mış­tı.Gü­ney Ko­re Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, gör­me bo­zuk­lu­ğu olan­la­rın da ma­sör bel­ge­si ala­bi­le­ce­ği­ne ka­rar ver­di. Li­sans­sız ma­sör­le­rin ya­sa­ya kar­şı aç­tı­ğı da­va, 2006’da leh­le­ri­ne so­nuç­lan­mış­tı. 7 bin 100 gör­me bo­zuk­lu­ğu olan ma­sö­rün üye ol­du­ğu Ko­re Ma­sör­ler Der­ne­ği, pro­tes­to gös­te­ri­le­ri dü­zen­le­miş, 3 âmâ ma­sör in­ti­har et­miş­ti. Bu ge­liş­me­ler­den son­ra par­la­men­to, ya­sa­yı ye­ni­den gör­me bo­zuk­lu­ğu olan­la­rın le­hi­ne dü­zen­le­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT