BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sidney’de alkol satışı sınırlandı

Sidney’de alkol satışı sınırlandı

Avus­tral­ya’nın New So­uth Wa­les eya­le­ti, Sid­ney’de ar­tan al­kol­le bağ­lan­tı­lı şid­det olay­la­rı­nın önü­ne geç­mek için bir di­zi ye­ni ka­rar al­dı.Avus­tral­ya’nın New So­uth Wa­les eya­le­ti, Sid­ney’de ar­tan al­kol­le bağ­lan­tı­lı şid­det olay­la­rı­nın önü­ne geç­mek için bir di­zi ye­ni ka­rar al­dı. Bu­na gö­re; al­ko­lün 24 sa­at sa­tı­şı­na izin ve­ril­me­ye­cek, bu sü­re 18 sa­at­le sı­nır­lan­dı­rı­la­cak. Eya­let ge­ne­lin­de­ki barlar, sa­at 02.00’den son­ra ye­ni müş­te­ri ka­bul ede­me­ye­cek. Eya­let Baş­ba­ka­nı Hat­han Re­es, böl­ge­yi gü­ve­ni­lir ha­le ge­tir­mek için ge­re­ken her şe­yi ya­pa­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT