BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şam Film Fes­ti­va­li “Üç May­mun”la açı­lı­yor Şam Film Fes­ti­va­li “Üç May­mun”la açı­lı­

Şam Film Fes­ti­va­li “Üç May­mun”la açı­lı­yor Şam Film Fes­ti­va­li “Üç May­mun”la açı­lı­

1-16 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek “16. Ulus­la­ra­ra­sı Şam Film Fes­ti­va­li” ün­lü yö­net­men Nu­ri Bil­ge Cey­lan’ın “Üç May­mun” fil­mi ile açı­lı­yor.1-16 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek “16. Ulus­la­ra­ra­sı Şam Film Fes­ti­va­li” ün­lü yö­net­men Nu­ri Bil­ge Cey­lan’ın “Üç May­mun” fil­mi ile açı­lı­yor. Su­ri­ye’nin en önem­li film fes­ti­va­li olan “Şam Film Fes­ti­va­li”de An­drei Tar­kovsky, Zhang Yi­mo­u, Mar­tin Scor­se­se seç­ki­le­ri ile Çağ­daş Mı­sır ve Hin­dis­tan si­ne­ma­sı, Gre­ta Gar­bo film­le­ri, İs­viç­re ve Su­ri­ye si­ne­ma­sın­dan ör­nek­le­re yer ve­ri­li­yor. Fes­ti­val­de ay­rı­ca Nu­ri Bil­ge Cey­lan’ın “İk­lim­ler” fil­mi de özel bir gös­te­rim­le Su­ri­ye­li si­ne­ma­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çı­ka­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116316
  % 2.54
 • 3.7856
  % -0.25
 • 4.6652
  % -0.46
 • 5.2889
  % -0.48
 • 161.947
  % -0.34
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT