BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kon­ya kül­le­rin­den doğ­du

Kon­ya kül­le­rin­den doğ­du

Ge­çen haf­ta An­tal­ya’dan son da­ki­ka go­lüy­le bir pu­an­la dö­nen Ha­cet­te­pe, İs­tan­bul Be­le­di­ye’ye yi­ne son da­ki­ka go­lüy­le mağ­lup o­lan Kon­yas­por’a, son 10 da­ki­ka­da bo­yun eğ­di: 2-1.Gİ­RAY HO­CA T­Rİ­BÜN­DE ­Ge­çen haf­ta An­tal­ya’dan son da­ki­ka go­lüy­le bir pu­an­la dö­nen Ha­cet­te­pe, İs­tan­bul Be­le­di­ye’ye yi­ne son da­ki­ka go­lüy­le mağ­lup o­lan Kon­yas­por’a, son 10 da­ki­ka­da bo­yun eğ­di: 2-1. İlk ya­rı­sı gol­süz bi­ten kar­şı­laş­ma­nın 48. da­ki­ka­sın­da Ha­cet­te­pe 1-0 ö­ne geç­ti. Bu da­ki­ka­da Ka­dir’in ce­za sa­ha­sı­nın dı­şın­dan çek­ti­ği sert şut üst di­rek­ten dön­dü, dö­nen to­pu Sand­ro ka­fay­la fi­le­le­re gön­der­di: 1-0. 68’de San­do far­kı ar­tır­ma fır­sa­tı­nı ka­çı­rır­ken, 80’de Kon­ya e­şit­li­ği sağ­la­dı. Te­ho­u­e’nin vu­ru­şun­da to­pu Ha­cet­te­pe ce­za sa­ha­sı i­çin­de kont­rol e­den Vey­sel, ta­kı­mı­na be­ra­ber­li­ği ge­tir­di: 1-1. 88’de i­se Er­dal’ın kor­ner a­tı­şı­na i­yi yük­se­len Ser­hat ma­çın s­ko­ru­nu ta­yin et­ti: 2-1. Kon­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Gi­ray Bu­lak 4 maç­lık ce­za­sı se­be­biy­le ma­çı t­ri­bün­den iz­le­di. > ­En­gin KO­CA­BI­YIK­-An­ka­ra (İ­HA) 19 Ma­yıs S­ta­dı, 1 Ka­sım 2008 >> HACETTEPE 1 U­laş 5 Or­han 4 ­Te­li 4 A­mir Azmy 5 ­Mu­rat 5 ­Ser­kan 4 (Zo­ko dk.76) 4 ­To­zo 5,5 ­Ka­dir 5,5 ­Li­ka 4 ­Sand­ro 5 (Cev­her dk.72) 4 İb­ra­him 5 (Su­kaj dk.87) ? Er­cü­ment, U­fuk Ars­lan, Ol­gay, Ya­sin T.D Osman Özdemir >> KONYA 2 Jef­fer­son 6 ­Ci­han 6 İs­ma­il 5 Er­han 6,5 ­Ser­hat 7 ­Fa­tih 5 (Za­fer dk.74) 5,5 ­Fah­ri 5 (Te­ho­u­e dk.56) 6 ­Mus­ta­fa 5,5 ­Ka­u­e 5 (Ö­mer dk.67) 5 Er­dal 5,5 ­Vey­sel 7 Oğuzhan, Şener, Ferdi, Uğur Ant. Orhan Çıkrıkçı GOL­LER: ­Sand­ro (dk.48), Vey­sel (dk.80), Ser­hat (dk.88) HA­KEM­LER: Ay­te­kin Dur­maz, Baki Tun­cay A­kkın, Ser­dar Di­ya­din
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95788
  % 1.81
 • 4.7509
  % -0.88
 • 5.5663
  % -0.82
 • 6.2404
  % -0.78
 • 188.213
  % -0.9
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT