BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Stand-by’lı günler başlıyor

Stand-by’lı günler başlıyor

IMF ile imzalanan Stand-by anlaşmasının gereklerini yerine getirmek için “icraat” hızlanıyor. Hazine Müsteşarlığı Stand-by’a uyum çerçevesinde bu haftadan itibaren kamu bankaları ve KİT’lerle toplantılar düzenleyecek.Türkiye, IMF ile imzalanan Stand-by anlaşmasının gerektirdiği uygulamaları gerçekleştiriyor ve toplumun tüm kesimlerinde ‘Btand-by’lı hayatın etkileri hissediliyor. Tarımda benimsenen yeni sistem çiftçinin hayatını değiştirecek. Kamu harcamalarında yapılacak kısıtlamalar kamu çalışanlarının alışkanlıklarını değiştirecek. Yeni para ve kur politikası gereği ücretlere yapılacak düşük oranlı zamlar ise tüm calışanların gelir gider dengesini etkileyecek. Özellikle kamu bankalarının özelleştirilmesi ile çiftçi, esnaf v.b geniş toplum kesimlerinin desteklenmesi daha da zorlaşacak. Kiralara yapılacak zammın yüzde 25 ile sınırlanması halinde ise ev sahipleri ile kiracılar arasında yoğun tartışmalar yaşanacak. Devletin kamu arazilerini satma kararı Türkiye’deki rant düzenini ve bu konuyla ilgili tüm kesimlerin beklentilerini ve alışkanlıkları değiştirecek. HAZİNE’DE TOPLANTI Hazine Müsteşarlığı, Stand-by’a uyum çerçevesinde, bu haftadan itibaren kamu bankaları ve KİT`lerle toplantılar yapmaya başlıyor. Toplantılarda, ilgili kuruluşların IMF’ye verilen Niyet Mektubu’nun tüm prensiplerine uymaları istenecek. KİT yöneticilerine Stand-by ve Niyet Mektubu’nun gerekleri konusunda bilgi verecek olan Hazine yetkilileri, görüşmelerde, tüm KİT’lerin Stand-by’ın performans kriterlerine uygun bir yönetim içinde bulunmaları, özellikle harcamalarda azami tasarrufa dikkat etmeleri konusunda görüş aktaracak. KAMU ZAMLARI KİT’lerin, enflasyonu indirme politikası çerçevesinde, girdi maliyetlerini yükseltecek fiyat hareketleri içinde olmaması gerektiğini belirten yetkililer, görüşmelerde bu konuda bir eşgüdüm sağlanmasının da amaçlandığını ifade ediyorlar. Yetkililer, IMF heyetinin, bu yıldan itibaren her 3 ayda bir denetime gelerek, kamunun genel olarak performans kriterlerine uyup uymadığını kontrol edeceğini, bu nedenle kamu kurumlarının bu kriterler çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurguluyorlar. Hazine yetkilileri, son olarak da kamu bankaları ile biraraya gelerek, yine Niyet Mektubu’nda yer alan kamu bankalarının özelleştirme süreci içinde yeniden yapılanmaları konusunda, banka yetkilileri ile görüşmeler yapacaklar. Stand-by’a göre ne nasıl olacak? Kamu harcamalarında kısıntılar başladı. İlk etapta makam otomobili saltanatı son buluyor. Genel müdürler bile işe taksiyle gidip gelecek. Ayrıca kamu çalışanlarının iletişim, diğer ulaşım v.b harcamaları da kısıtlanıyor. Vergi gelirlerinin artırılması için alınan ek tedbirler kamu açıklarını azaltacak ama bu vergileri ödeyecek kesimlerin hayatı biraz daha zorlaştı.  Trafik cezaları da hayatı önemli ölçüde etkileyecek. Çünkü hem ceza miktarları çok artırıldı hem de kamu gelirleri hedeflerine katkı sağlaması için tavizsiz olarak uygulanacak. Kiralara zam oranının yüzde 25’le sınırlandırılması kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirdi. Bugün ilgili kanun meclis gündemine geliyor.  Tarımda doğrudan destekleme yöntemine geçiliyor. Teşvik ve sübvansiyonlar kalkıyor. Çiftçinin yeni uygulamaya nasıl uyum sağlayacağı merakla bekleniyor.  KİT kuruluşlarının görev zararları konusu reel olarak çözümlenecek. Bu konudaki en etkin çözümün özelleştirme olduğu kabul ediliyor. Kamu bankaları en kısa zamanda özelleştirilecek  Tüketim artışı beklentisi gerçekleş-meyebilir. Çünkü tüketimin motoru olan işçi ve memur ücretlerindeki artışlar yine Stand-by hedefleri gereği düşük oranlarda kalacak.  Özelleştirme hedefinin gerçekleşmesi için hızlı bir ihale dönemine giriliyor. Devletin özellikle gayrimenkul satışında da yeni bir dönem başladı. Hazine’ye ait araziler değerlendirilecek. Kamu arazileri satılacak. Devlet Türkiye’deki toprakların yüzde 54.7’sinin mülkiyetini elinde tutuyor. Rantı yüksek araziler ihaleyle, diğerleri belediyeler vasıtasıyla satılacak.  Stand-by’a uygun yeni para ve kur politikası vatandaşın tasarruflarını değerlendirme alışkanlığını değiştiriyor. Artık uzun vadede de döviz yerine gayrimenkul ve borsa öne çıkacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT