BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’da yi­ne ­ fu­huş re­za­le­ti

PKK’da yi­ne ­ fu­huş re­za­le­ti

Te­rör ör­gü­tü­nün e­le­baş­la­rın­dan ‘Ce­mal’ kod ad­lı Mu­rat Ka­ra­yı­lan i­le ör­gü­tün si­lah­lı ka­na­dı­nın ba­şın­da­ki Su­ri­ye­li ‘Ba­hoz Er­dal’ kod ad­lı Feh­man Hü­se­yin a­ra­sın­da ya­şa­nan li­der­lik kav­ga­sı­na cin­sel sal­dı­rı da ek­len­di.Te­rör ör­gü­tü­nün e­le­baş­la­rın­dan ‘Ce­mal’ kod ad­lı Mu­rat Ka­ra­yı­lan i­le ör­gü­tün si­lah­lı ka­na­dı­nın ba­şın­da­ki Su­ri­ye­li ‘Ba­hoz Er­dal’ kod ad­lı Feh­man Hü­se­yin a­ra­sın­da ya­şa­nan li­der­lik kav­ga­sı­na cin­sel sal­dı­rı da ek­len­di. Mu­rat Ka­ra­yı­lan ta­ra­fın­dan Al­man­ya’nın söz­de so­rum­lu­lu­ğu­na ge­ti­ri­len ve Ka­ra­yı­lan’ın sağ ko­lu o­la­rak ta­nı­nan ‘Sa­ra’ kod ad­lı Sa­ki­ne Can­sız’ın, Feh­man Hü­se­yin’in a­dam­la­rı­nın cin­sel ta­ci­zi­ne uğ­ra­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ör­gü­tün Al­man­ya’da­ki ka­sa­sı Zü­beyr Yıl­maz, Can­sız’ı teh­dit e­de­rek, i­ki a­da­mı­nın yar­dı­mıy­la cin­sel ta­ciz­de bu­lun­du. Yıl­maz’ın Kan­dil’e gön­de­ri­le­ce­ği id­di­a e­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT